Tietoa meistä

Talous ja hallinto

Kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta vastaa yhtymävaltuusto. Koulutuskuntayhtymä muodostaa konsernin tytäryhtiö Faktia Oy:n kanssa. Kuntayhtymäkonsernin talouden ja investointien suunnittelua ja ohjausta, konsernivalvontaa, raportointia sekä riskien hallinnan järjestämistä ohjataan konserniohjeella.

Talous ja hallinto

Talousarvio ja toimintasuunnitelma

Yhtymävaltuusto hyväksyy vuosittain marraskuussa seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion ja vähintään kolmeksi vuodeksi taloussuunnitelman, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Kuntalain mukaan talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvion tavoitteet pohjautuvat oppilaitoksen strategiaan, jonka pohjalta on määritetty kuntayhtymän strategiset tavoitteet ja mittarit.

Talousarvio 2024 ja toimintasuunnitelma 2025-2026
Talousarvio 2023 ja toimintasuunnitelma 2024-2025

Tilinpäätös

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kuntayhtymän, joka tytäryhteisöineen muodostaa konsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä liitetiedot.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja etsitään juuri sinun tarpeisiisi sopivat ratkaisut.

Ota yhteyttä