Hankkeet

Yhdenvertaisuus-hanke

Hankkeen tavoitteena on edistää yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ja kehittää matalan kynnyksen tuen saatavuutta yksilöllisen opiskeluhuollon moniammatillisilla toimilla.

opiskelijoita iskumassa punaisella sohvalla juttelemassa keskenään

Yhdenvertaisuus-hanke

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2024 – 31.7.2025

Hankkeen rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Mielenterveyden haasteet ja sosiaalisten tilanteiden ahdistavuus ovat näkyvissä oppilaitoksen arjessa. Hankkeen tavoitteena on edistää yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ja kehittää matalan kynnyksen tuen saatavuutta yksilöllisen opiskeluhuollon moniammatillisilla toimilla. Hankkeen avulla varmistetaan tasa-arvoisesti saatava ja tasalaatuinen opiskelijahuolto kaikille opiskelijoille, sekä lisätään opiskelijoiden yhteisöllisyyttä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Fain ja Faktian opiskelijat. Hanketta toteuttavat LHKK:n Hyvinvointitiimi ja osa ohjaajista, ja myös opiskelijoita otetaan mukaan suunnittelemaan toimenpiteitä.

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet:

  • Taukotoimintojen lisääminen koulupäivien aikana ja vapaaehtoisten toimintojen järjestäminen koulupäivien jälkeen
  • Sosiaalinen vahvistaminen tukemaan mielen hyvinvointia
  • Toiminnan mallintaminen ja vakiinnuttamisen suunnitelma.

Hankkeen tuloksena Hyvinvointitiimin toiminta kehittyy ja tiimin suunnittelemat tapahtumat tulevat osaksi oppilaitoksen vuosikelloa. Opettajia autetaan opiskelijoiden yhteisöllisyyden tukemisessa ja opettajat toteuttavat ryhmäytymiseen liittyviä toimenpiteitä läpi lukuvuoden. Uusia mielen hyvinvoinnin lähettiläitä on sekä oppilaskunnassa että opettajissa.