Töihin

Työllisyydenhoito

Ammatillisen koulutuksen järjestäjänä olemme vastuussa seudun elinvoiman edistämisestä, myös työllisyydenhoidosta.

Panorama of mature businesswoman presenting offer to young female

Työllisyydenhoito

Osallistumme seudullisesti koko työllisyydenhoidon ketjuun ja rakennamme ennakkoluulottomasti uudenlaisia palvelupolkuja myös heikommassa asemassa oleville vauhdittaen heidän työllistymistään koulutuksen avulla. Teemme työllisyyden hoitoa monin eri tavoin:

Tarjoamme työttömille työnhakijoille työvoimakoulutuksia, joko tutkintoon tähtäävinä (Forssan ammatti-instituutti) tai täydennyskoulutuksina (Faktia Oy) yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Räätälöimme myös erilaisia rekrykoulutuksia työelämän tarpeisiin ja Jobpari taas etsii työnhakijoilleen työpaikkoja. Virtapajan kautta nuorten on mahdollista löytää oma suunta työelämään tai koulutukseen. Lisäksi vuonna 2022 syntyneen Virta-verkoston myötä olemme mukana kehittämässä seudun työllisyyspalveluita yhä enemmissä määrin. Yhtymämme uusin tulokas Fokka Säätiö on käynnistysvaiheessa ja sen tarkoitus on auttaa seudun kuntia järjestämään työllisyyden hoidon palveluita.

Fokka Säätiö

Kuntayhtymään kuuluvan, käynnistysvaiheessa olevan Fokka Säätiön tarkoituksena on muun muassa edistää työllistämistä, työvalmennusta ja -kokeilua sekä työkykyä edistäviä palveluita sekä järjestää ja kehittää muuta tähän liittyvää kuntouttavaa toimintaa ja koulutusta. Säätiö pyrkii tarjoamaan palveluita, jotka vähentävät kuntien työmarkkinatuen rahoitusvelvoitetta, kuten nuorten työpajatoimintaa ja ohjaamotoimintaa sekä kuntouttavaa työtoimintaa. Tavoitteena on rakentaa seudullinen nuorten työpajatoiminta ja seudullinen ohjaamotoiminta vuoden 2023 aikana.

Virta-verkosto

Forssan seudun kunnat ja työllisyyden hoidon toimijat ovat solmineet vuonna 2022 omaehtoisen allianssisopimuksen, jonka myötä ne ovat päättäneet kehittää seudun työllisyyden hoidon palveluita yhdessä. Yhteistyön tavoitteena on, että seudun työnhakijoille työnantajille tarjottavat palvelut olisivat asiakasystävällisempiä sekä helpommin saavutettavissa. Virta-verkostoksi nimetyn verkoston tarkoituksena on siis luoda seudulle työllisyydenhoitoon yksi luukku, josta asiakkaat pääsevät tarvitsemansa palvelun piiriin nopeasti ja vaivattomasti. Olemme tiiviisti mukana tässä verkostossa yhtenä työllisyyden hoidon toimijana.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja etsitään juuri sinun tarpeisiisi sopivat ratkaisut.

Ota yhteyttä