Hankkeet

Kasvisruokainnovaatioilla kasvuun -hanke

Kasvisruokainnovaatioilla kasvuun -hankkeen tavoitteena on edistää yritysten innovaatio-osaamista ja kestävää liiketoimintaa monipuolistamalla ja lisäämällä yritysten kasvisruoka- ja juomatuotevalikoimaa

Kasvisruokainnovaatioilla kasvuun -hanke 1.1.2024 – 30.6.2026

Hankkeen taustaa

Suuret megatrendit kuten ilmastonmuutos, maankäytön muutokset ja kaupungistuminen muuttavat ruoantuotantoa merkittävästi. Ilmasto- ja ympäristöystävällisten sekä ravitsemuksellisesti hyvien ruokatuotteiden kehittämisessä tarvitaan laajaa osaamista ja vuoropuhelua eri toimijoiden kanssa. Kasvisruokainnovaatioilla kasvuun -hankkeella vastataan näihin tarpeisiin.

Kasvisruokainnovaatioilla kasvuun -hankkeen tavoitteena on edistää yritysten innovaatio-osaamista ja kestävää liiketoimintaa monipuolistamalla ja lisäämällä yritysten kasvisruoka- ja juomatuotevalikoimaa. Hankkeessa tehdään erilaisia tuotekehityspilotteja ja kokeiluja, ideoidaan uusia tuotteita ja testataan niitä asiakkailla.

Hankkeessa on viisi työpakettia:

1. Kasvisruokatuotteiden ideapankki. Toimijoilta saatuja kasvisruokatuoteideoita ja uutta tietoa kerätään ja jalostetaan niin, että tiedolla on potentiaalia uusiksi kasviruokainnovaatioiksi.

2. Innovaatio-osaaminen ja sen toimintamallit. Työpaketissa kehitetään toimijoiden innovaatio-osaamisvalmiuksia ja tuodaan esille malleja, joilla TKI-työtä edistetään.

3. Pilotit. Tuotetaan konkreettisia kokeiluja, reseptiikkaa, tuote- ja menetelmäkehitystä.

4. Asiakaslähtöinen kehittäminen. Työpaketti 4 vastaa siitä, että TKI-innovaatiot vastaavat kannattavaa ja kestävää asiakaslähtöistä liiketoimintaa sekä huomioivat yhteiskehittämisen merkityksen.

5. TKI-yhteistyön koordinaatio ja viestintä. Työpaketti 5 koordinoi hankeyhteistyötä ja sen edistämistä.

LHKK osallistuu hankkeen kaikkiin työpaketteihin ja vastaa työpaketin 4 toteutuksesta.

Hankkeen kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat ruoka-alan pk-yritykset, erityisesti puutarha- ja elintarvikealan yritykset sekä ammattikeittiöt. Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat alueen kuluttajat ja yritysten asiakkaat, jotka hyötyvät laajemmasta kasvisruokatuotetarjonnasta; alan opiskelijat, jotka ovat tulevia työelämän osaajia ja tiedon siirtäjiä yrityksiin; sekä tulevat alan yrittäjyyttä suunnittelevat henkilöt tai liiketoimintaansa muuttavat yritykset.

Kasvisruokainnovaatioilla kasvuun -hanke on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoittama ryhmähanke. Hankkeen päätoteuttajana on Hämeen ammattikorkeakoulu Oy ja osatoteuttajia ovat Luonnonvarakeskus, Hämeen ammatti-instituutti Oy, Koulutuskuntayhtymä Tavastia ja LHKK.