Vastuussa hyvästä tulevaisuudesta

Meiltä löytyy toiminnan läpileikkaava vastuullisuusohjelma joka nojaa YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteisiin. Vastuullisuusohjelman myötä olemme kaikella toiminnallamme sitoutuneet edistämään seuraavien tavoitteiden toteutumista: 4 Hyvä koulutus, 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, 12 Vastuullista kuluttamista sekä 13 ilmastotekoja. Jokainen tavoite on pilkottu osiin ja mietitty miten Forssan ammatti-instituutissa ja Faktia Oy:ssä voidaan konkreettisesti edistää tavoitteiden toteutuminen ja näille toimenpiteille on asetettu seurattavat mittarit.

Vastuullisuusohjelma – näitä tavoitteita olemme sitoutuneet edistämään

hyvä koulutus

Hyvä koulutus

Kannamme vastuumme hyvästä tulevaisuudesta valmentamalla opiskelijoitamme työelämän tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa, huomioiden opiskelijoiden yksilölliset tarpeet.

ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Edelläkävijänä uudistamme yhteiskuntaa huomioiden työelämän tarpeet. Me, henkilöstö ja opiskelijat yhdessä muodostamme turvallisen yhteisön, ehkäisten osaltamme syrjäytymistä.​

vastuullista kuluttamista ja ilmastotekoja

Vastuullista kuluttamista sekä ilmastotekoja

Toimimme resurssiviisaasti. Osana kaikkia koulutuksia painotamme vastuullisuus- ja kiertotalousperiaatteita. ​​Koulutamme vastuullisuusagentteja, jotka haastavat työpaikat tekemään vastuullisempia valintoja. ​

Vastuullisuusohjelma

Hyvä koulutus

Koulutamme osaavia ammattilaisia tulevaisuuden työelämän tarpeisiin ja tavoitteenamme on, että jokaiselle meiltä valmistuneelle löytyisi työ- tai jatko-opiskelupaikka. Sen sijaan että tuijottaisimme kristallipalloon ja arvailisimme millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan, käymme vuoropuhelua työelämän kanssa siitä, millaisia osaajia he tarvitsisivat lähivuosina.

Meistä hyvä koulutus voi olla jokaiselle erilainen. Vaalimme yksilöllisyyttä ja autamme opiskelijaa saavuttamaan tavoitteensa omien tarpeidensa ja toiveidensa pohjalta. Kehitämme koko ajan uusia mahdollisuuksia kouluttautua ja lisätä omaa osaamistaan. Esimerkiksi opiskelijamme on halutessaan mahdollista valita toisen tutkinnon tutkinnonosia, jos se on hänen tavoitteidensa ja tarpeidensa mukaista.

Olemme ammatillisen koulutuksen edelläkävijöitä ja meillä voi opiskella mm. dronen käyttöä tai sotealan robotiikkaa. Me myös kehitämme uusia tapoja opiskella, esimerkkinä purkutyöt -tutkinnon osa, johon kehitämme oppimateriaalia, ja jossa hyödynnetään VR -teknologiaa ja 360 -kuvaa.

Tavoitteemme:

https://www.lhkk.fi/media/vuoru-300x190-1.png
Meillä on yksilölliset polut Suunnittelemme yksilöllisesti
osaamisen kehittymistä
Koulutuksemme on vaikuttavaa
hyvä koulutus

Vastuullisuusohjelma

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Olemme vastuullinen työnantaja, joka kannustaa työntekijöitään osallistumaan oman työnsä, tiiminsä ja työyhteisönsä kehittämiseen. Haluamme että työntekijämme viihtyvät meillä, kuten myös opiskelijamme. Valmennamme opiskelijoitamme työelämään kertoen heille sen kaikista eri mahdollisuuksista. Meillä opitaan tekemällä: aidot työelämätilanteet ja -projektit ovat meille arkipäivää ja teemme muutenkin tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa. Olemme myös yritysten menestyksen kumppani, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja niiden kilpailukyvyn edistämiseen aina osaamisen kehittämisestä rekrytoinnin tukipalveluihin.

Toimimme veturina seudullisen työllisyyden hoidon ekosysteemin kehitystyössä, jonka tavoitteena taata samanlainen uraohjaus kaikille työttömille, ja näin luoda tehostettu ja tavoitteellinen, ratkaisukeskeinen tapa jolla ohjata heidät osaksi yhteiskuntaa.

Tavoitteemme:

Olemme vastuullinen ja tykätty työnantaja Saamme työelämältä hyvää palautetta Näytöt työelämässä ovat arkipäivää Opiskelijat viihtyvät meillä
ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Vastuullisuusohjelma

Vastuullista kuluttamista ja ilmastotekoja

Olemme matkalla kohti vastuullisia hankintoja, joka käytännössä tarkoittaa, että kaikkia hankintojamme tullaan tarkastelemaan vastuullisuuden näkökulmasta. Jo nyt mietimme vastuullisuutta monissa hankinnoissamme, kuten raaka-ainehankinnoissa, henkilökunnan joululahjoissa ja markkinointituotteissa.

Ilmasto- ja vastuullisuusajattelu näkyy kaikessa tekemisessämme. Jokaisella tiimillämme on oma kestävän kehityksen vastuuhenkilö, ja tavoitteenamme on kehittää heistä todellisia vastuullisuusagentteja, jotka levittävät vastuullisuusajattelua myös oman tiiminsä ulkopuolelle. Meiltä valmistuvat opiskelijat ovat myös eräänlaisia vastuullisuusagentteja, sillä he ovat oman alansa vastuullisuustyön pioneereja.

Kiinnitämme erityistä huomiota kiinteistöjemme energiankulutukseen ja kierrätykseen. Olemme mukana Motivan energiatehokkuussopimuksessa, jossa olemme luvanneet saavuttavamme 7,5 prosentin säästön energiankulutuksessamme vuoteen 2025 mennessä. Tulemme siirtymään uusiutuvan energian käyttöön portaittain vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi hyödynnämme koko ajan enemmissä määrin materiaalisivuvirtojamme esimerkiksi opetuksessa, konkreettisena esimerkkinä pakkausmateriaalien uudelleenkäyttö.

Tavoitteemme:

Energiankulutuksemme ja kierrätyksemme tehostuu kaiken aikaa Olemme antaneet vastuullisuus- ja kiertotalouslupauksen Teemme vastuullisuutta
näkyväksi
vastuullista kuluttamista ja ilmastotekoja
vastuullisuus ohjelma juliste hyvä koulutus ihmisarvoista työtä ja talouskasvua vastuullista kuluttamista ja ilmastotekoja