Yhteistyö ja verkostot

Työelämäyhteistyö

Meille työelämä ja sen kanssa tehtävä yhteistyö on sydämen asia, sillä koemme että juuri meidän tehtävämme on vastata työelämän tarpeisiin ja näin olla rakentamassa parempaa tulevaisuutta meistä jokaiselle.

Työelämäyhteistyö

Työelämän vaatimukset ja työtehtävät muuttuvat, monimutkaistuvat ja laaja-alaistuvat. Uuden oppimisen ja osaamisen tarve lisääntyy ja vahvistuu kaiken aikaa kaikissa ammateissa ja kaikilla toimialoilla. Käytössä oleva työmenetelmät ja tekniikka kehittyvät niin nopeasti, että kehityksessä on haastavaa pysyä tiedollisesti ja ammatillisesti mukana. Oppimisympäristöt ja ammatilliset verkostot laajenevat ja sitä kautta yhdessä oppiminen ja tiedon jakaminen nousevat merkityksellisiksi tulevaisuuden kannalta.

Yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän kanssa on yksi koulutuksen laadun mittareista ja koulutuksen menestyksen avaintekijä. Se muodostuu oppilaitoksen, opiskelijan ja työelämän tarpeiden pohjalta. Osapuolten on oltava valmiita panostamaan yhteistyön ylläpitämiseen ja sen pitkäjänteiseen kehittämiseen. Kaikki tahot ovat riippuvaisia yhteistyön tuottamista hyödyistä. Korkean laadun ylläpitäminen takaa yrityksille ammattitaitoisen työvoiman ja menestyksen tulevaisuudessa.

Yhteistyön lisääntyessä ammatin opiskelu tapahtuu yhä enemmän työelämässä. Opiskelijoiden päätöksentekotaidot, oma-aloitteisuus, vastuunotto sekä vuorovaikutus- ja tiimityötaidot kehittyvät. Näitä taitoja ja ominaisuuksia tarvitaan ammatillisen kasvun polulla kannustamaan opiskelijaa yritteliäisyyteen, sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja työllistymiseen ympäröivässä yhteiskunnassa.

Forssan ammatti-instituutilla ja Faktialla on vahvat seudulliset työelämäverkostot. Yrityksiä ja yrittäjiä tavataan säännöllisesti työryhmissä ja yhteisissä tapahtumissa. Kehitämme yhdessä sekä koulutuksia että tutkintojen arviointia. Meillä on kumppanuussopimukset monen seudullisen yrittäjäyhdistyksen kanssa. Pyrimme toimimaan seudun kuntien elinvoimatyöskentelyssä vahvana jäsenenä, kantaen osaltamme vastuuta seudun elinvoimaisuudesta koulutuksen ja yrityskehitystyön avulla. Yritysten edustajia tavataan luonnollisesti myös työssäoppimisjaksojen ja tutkintojen arvioinnin yhteydessä. Meillä on hyvä tuntemus seudun yritysten työvoimatarpeista ja koulutamme työvoimaa myös suoraan täsmälliseen tarpeeseen.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja etsitään juuri sinun tarpeisiisi sopivat ratkaisut.

Ota yhteyttä