Hankkeet

Yhdessä!-hanke

Yhdessä! -hankkeen tavoitteena on osallistaa ja tukea opiskelijoita eri toimintamuodoilla.

Yhdessä!-hanke

Yhdessä! -hankkeen tavoitteena on osallistaa ja tukea opiskelijoita eri toimintamuodoilla.Hankkeessa vahvistetaan tutor- ja oppilaskuntatoimintaa ja vahvistetaan tulevaisuustaitoja jatulevaisuuden työelämätaitoja.Hankkeen yhtenä tavoitteena on pedagogisen hyvinvoinnin ja konsultoivan työotteentoimintamallien lisääminen.Hankkeessa opiskelijat osallistuvat vahvasti visuaalisten ja auditiivisten mediasisältöjentuottamiseen yhdessä opettajien kanssa. Hankkeen opiskelijalähtöisyys varmistetaanviestimällä opiskelijoille tavoitteet selkeästi ja aktiivisella vuoropuhelulla. Hankkeen verkostoon motivoitunut ja omaa monipuolista osaamista.Hanke tuottaa välineitä hyvinvointijohtamiseen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvonselvittämisen ja seurannan ajantasaisten työkalujen kehittämisen ja systemaattisen käytönsuunnittelu kautta.Hankkeen toimenpiteiden tuloksena syntyy käytännössä kokeiltuja ja kaikille jaettaviatoimintamalleja ja materiaaleja huomioiden kestävyys ja vihreä siirtymä.

Hanketta koordinoi Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä ja mukana hanketta toteuttamassa ovat Hyria, Perho, Lappia, VAAO ja Tavastia.

Hankeaika 1.1.2023 – 30.4.2025

Hanketta rahoittaa Opetushallitus.