Hankkeet

Hoiva-avustajakoulutus

Hankkeen tavoitteena on kouluttaa Forssan ja Hämeenlinnan seudulle 45 uutta hoiva-avustajaa hankkeen aikana.

Hoiva-avustajakoulutus

Hankkeen toteutusaika: 19.10.2022-31.03.2024
Hankkeen rahoitus: Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus

Hoiva-avustajien koulutus -hanke on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen, Jotpan, rahoittama hanke, jonka tavoitteena on kouluttaa Forssan ja Hämeenlinnan seudulle 45 uutta hoiva-avustajaa hankkeen aikana. Hankkeen kohderyhmää ovat: maahanmuuttajataustaiset työvoiman ulkopuolella olevat (esim. kotona lapsia hoitavat vanhemmat), työssä olevat (esim. laitoshuoltajat, siivoojat, keittiöapulaiset tai ilman 2. asteen tutkintoa olevat) sekä kansainvälisesti rekrytoitavat hoitajataustaiset henkilöt. 

Hankkeessa toteutetaan hakevaa ja tukevaa toimintaa. Hakevan toiminnan osuus on 25 %. Hakevaa toimintaa on mm. työelämäyhteistyö, onnistuneiden kokemusten jakaminen, ikääntyneiden hoidon mielikuvan ja arvostuksen lisääminen, yhteistyö maahanmuuttajakoulutusten kanssa, joustavien opintopolkujen visualisointi, hoiva-avusta oppisopimuskoulutuksen markkinointi maakunnallisesti sekä alaan ja koulutukseen tutustumispäivät. Tukevan toiminnan osuus on myös 25 %. Tukevaa toimintaa on mm. opetushenkilökunnan jalkautuminen työpaikoille, ennakointi ja nopea reagointi työelämässä tuleviin haasteisiin, suomen kielen oppimiseen liittyvät tukipalvelut, ohjaus ja tuki koulutuksen aikana, opiskelija arkitaitojen ja elämänhallinnan ohjaus ja tuki, monikulttuurisuuteen liittyvät koulutukset / tietoiskut työyhteisöille ja tukitoimet opiskelijan muuttaessa paikkakunnalle. 

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja etsitään juuri sinun tarpeisiisi sopivat ratkaisut.

Ota yhteyttä