Päätöksenteko

Sidonnaisuudet

Täältä voit tarkistaa Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden ilmoittamat sidonnaisuudet.

kaksi henkilöä palaverissa, toinen kirjoittaa nimensä asiakirjaan

Sidonnaisuudet

Kuntalain mukaan tiettyjen kuntayhtymän luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Sääntelyn tarkoituksena on kunnallisen päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen.

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisia ovat:

  • yhtymävaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • yhtymähallituksen ja sen jaostojen jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
  • lautakuntien ja niiden jaostojen puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja esittelijät
  • kuntayhtymän johtaja

Kuntayhtymän tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja vie ilmoitukset yhtymävaltuuston tiedoksi. Luottamushenkilöt ja viranhaltijat ilmoittavat omat sidonnaisuutensa kahden kuukauden kuluessa siitä, kun heidät on valittu tehtäviinsä.

Kuntayhtymän luottamushenkilöiden luottamustehtävät omissa kotikunnissa löytyvät näiden kuntien verkkosivuilta, eikä niitä ole kirjattu kuntayhtymän sidonnaisuusrekisteriin.

Sidonnaisuusrekisteri

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja etsitään juuri sinun tarpeisiisi sopivat ratkaisut.

Ota yhteyttä