Hankkeet

Kohti kestävää työllistymistä Lounais-Hämeessä

Hankkeen kohderyhmää ovat kaikki seudun työnhakijat, sekä työttömät että työssä olevat, työvoiman ulkopuolella olevat sekä työmarkkinoille heikosti integroituneiksi tunnistettavat henkilöt.

Kohti kestävää työllistymistä Lounais-Hämeessä

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä koordinoi Kohti kestävää työllistymistä Lounais-Hämeessä -ESR+ -ryhmähanketta, jonka osatoteuttajina toimivat Forssan kaupunki ja Forssan Yrityskehitys Oy. Hankekauden kesto on 1.2.2023-31.3.2025.

Kohti kestävää työllistymistä Lounais-Hämeessä -hanke on ensimmäinen Forssan seudun hanke, joka kohdistuu kaikkiin työnhakijoihin ja kokoaa palvelut yhteen keskitetysti. Hanke edistää Forssan seudun työllisyydenhoidon ekosysteemin, Virta-verkoston, toimintaa. Virta-verkostoon kuuluvat kaikki alueen kunnat (Forssa, Jokioinen, Humppila, Tammela, Ypäjä), Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Fokka Säätiö, Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeen ammatti-instituutti, Forssan Yrityskehitys, Hämeen TE-toimisto, Hämeen ELY-keskus, Oma Häme ja Kela. Hanke myös tukee verkostoa TE24-uudistukseen valmistautumisessa.

Hankkeen kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmää ovat kaikki seudun työnhakijat, sekä työttömät että työssä olevat, työvoiman ulkopuolella olevat sekä työmarkkinoille heikosti integroituneiksi tunnistettavat henkilöt. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat työllistävät yritykset ja yhteisöt. Välillisiä kohderyhmiä ovat työllisyyttä ja yrittäjyyttä edistävät ja kehittävät organisaatiot.

Hankkeen tavoitteet

  • Hankkeen tavoitteena on koota palveluita yhteen keskitetysti ja edistää alueen työttömien työnhakijoiden palveluiden saatavuutta. Tavoitteena on työnhakijan työllistyminen yksilöllisellä suunnitelmalla ja aikataululla yli organisaatio- ja kuntarajojen. Hankkeen kautta edistetään Virta-verkoston aitoa tavoitteellista ja toiminnallista yhteistyötä.
  • Hankkeen toisena tavoitteena on kestävä työllistäminen niin, että asiakas ei enää putoa pois palvelujen piiristä ja työllistyy mahdollisimman nopeasti. Hankkeessa tavoitellaan uusien työkalujen tuomista aktivointitoimenpiteisiin.  
  • Kolmanneksi hanke tavoittelee työkaluja kohtaanto-ongelmaan.

Hankkeen periaatteet

  • Palveluiden keskiössä asiakkaat
  • Yksilöllisesti kohti tavoitteita
  • Yhdessä olemme enemmän

Hankkeen toimenpiteitä ovat mm. palvelukartan laatiminen, palveluiden tuotteistaminen, monimuotoisen palvelupisteen muodostaminen sekä omavalmentajamallin käyttöönotto.