Hankkeet

VIERKO-hanke

VIERKO – Vieraskielisen opetuksen kehittäminen ja kotimaisten kielten opetuksen tarjonnan ja laadun parantaminen ammatillisessa koulutuksessa

VIERKO on valtakunnallinen OKM:n rahoittama strategiahanke. Hanketta koordinoi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda ja hankkeeseen osallistuu yhteensä 62 osatoteuttajaa.

 

VIERKO-hanke 1.1.2024 – 31.12.2024

Hankkeen taustaa

Koulutuksiin hakeutuu yhä enemmän aikuisia alan vaihtajia tai työperäisen maahanmuuton sekä kv-rekrytoinnin kautta opiskelijoita. Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö mahdollistaa monikielisen ammatillisen koulutuksen jo nyt, mutta koulutuksenjärjestäjät eivät tunne tai täysimääräisesti hyödynnä vielä tätä mahdollisuutta. Suomessa on myös paljon vieraskielisiä osaajia, joiden osaamista ei ole tunnistettu eikä hyödynnetty riittävän hyvin. Esteenä on usein kielitaito sekä erityisesti aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen. Työpaikkojen monikulttuurisuusosaaminen ja kielitietoinen toiminta vaativat edelleen aktiivista kehittämistä, jos halutaan parantaa vieraskielisten työllistymistä.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa kehitetään pedagogisia malleja ja oppimateriaaleja vieraskielisen ammatillisen opetuksen, monipuolisten oppimisympäristöjen ja toimintamallien kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi. Lisäksi parannetaan kotimaisten kielten opetuksen tarjontaa ja laatua ja kootaan/tuotetaan selkokielistä materiaalia. Hankkeessa kehitetään myös vieraskielisten opiskelijoiden osaamisen tunnistamisen menetelmiä sekä työpaikkaohjaajien kielitietoisuutta ja monikulttuurisuusosaamista.

Hanke hyödyntää jo luotuja hyviä käytäntöjä (esim. kielitietoinen opetus). Hanke tuottaa aineistoja ja kokoaa käytänteitä, levittää niitä ja järjestää tarvittavia koulutustilaisuuksia koulutuksen järjestäjille ja sidosryhmille (mm. työpaikkaohjaajat). Hankkeessa luotavat oppimateriaalit tulevat olemaan kaikkien koulutuksenjärjestäjien saatavilla Avointen oppimateriaalien kirjastossa.

Hankkeessa on viisi työpakettia:

  1. Vieraskielinen opintotarjonta ja englanninkieliset yhteiset tutkinnon osat
  2. Kotimaisten kielten oppiminen ja kielitaidon kartoittaminen
  3. Osaamisen tunnistamisen keinot
  4. Oppimisen tuen mallit ja toimintaympäristöt
  5. Työelämän monimuotoisuuden tukeminen

LHKK osallistuu työpaketteihin 2 ja 5.