Hankkeet

Strapetsi – Strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen

Strapetsi-hankkeen tavoitteena on tuottaa Strategisen ja pedagogisen johtamisen toimintamalli ammatillisen koulutuksen johtamisen tueksi. Tässä hyödynnetään verkostokehittämisen ja yhteisoppimisen työtapoja. Hankkeen verkostokehittämisen työtapa mahdollistaa yhteisen tulevaisuuskuvan syntymisen työelämän ja koulutuksenjärjestäjien välillä.

henkilöitä pöydän ääressä älylaitteet kädessään

Strapetsi – Strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen 12/2023-12/2024

Ammatillisen koulutuksen tulee pystyä vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuviin asiakaskunnan muutoksiin suuntaamalla koulutusta työelämän tarpeista nouseville aloille, kehittämällä koulutuspolkuja opintojen suorittamisesta työelämään ja jatko-opintoihin siirtymiseen sekä varmistamalla opetushenkilöstön ajantasainen osaaminen.

Strapetsi-hankkeen tavoitteena on tuottaa Strategisen ja pedagogisen johtamisen toimintamalli ammatillisen koulutuksen johtamisen tueksi. Tässä hyödynnetään verkostokehittämisen ja yhteisoppimisen työtapoja. Hankkeen verkostokehittämisen työtapa mahdollistaa yhteisen tulevaisuuskuvan syntymisen työelämän ja koulutuksenjärjestäjien välillä.

Hankkeessa on neljä kehittämiskokonaisuutta, jotka tukevat strategisen ja pedagogisen johtamisen toimintamallin laadintaa, sekä lisäksi ruotsinkielinen läpileikkaava kokonaisuus:

  1. Pedagogiikan ja asiakkuuksien johtaminen
  2. Laadunhallinnan ja -johtamisen osaaminen
  3. Osaamisen ja henkilöstön johtaminen
  4. Tulevaisuus ja visionäärinen johtaminen
  5. (Ruotsinkielinen läpileikkaava kokonaisuus)

LHKK osallistuu kehittämiskokonaisuuksiin 1, 2 ja 4.

Hankkeen kohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksenjärjestäjien hallinto ja operatiivinen johto, sekä lisäksi ammatillisen koulutuksenjärjestäjien henkilöstö ja opiskelijat.

Hanketta koordinoi Turun kaupunki ja siihen osallistuu 81 ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.