Tietoa meistä

Laatutyö

Tavoitteemme on asiakkaan, opiskelijan ohjaaminen läpi oppimisprosessin ammattilaisuuteen. Tuotamme tekijöitä työelämään, aktiivisia yrittäjiä yhteiskuntaan.

Laatutyö

Tavoitteemme on asiakkaan, opiskelijan ohjaaminen läpi oppimisprosessin ammattilaisuuteen. Tuotamme tekijöitä työelämään, aktiivisia yrittäjiä yhteiskuntaan. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän arvot (edelläkävijyys, vastuullisuus, yhteisöllisyys) näkyvät oppilaitoksen toiminnassa. Organisaation strategia ja tuloskortti ohjaavat toimintaamme.  

Laadunhallintamme perustuu EFQM-malliin ja Opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen laatustrategiaan vuoteen 2030 – Kohti huippulaatua. Sen teemat ovat 

  • laadunhallinta on kokonaisvaltaista 
  • asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohtana 
  • jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta on kiinteä osa toimintaa 
  • päätöksenteko, ohjaus ja johtaminen perustuvat tietoon 
  • tavoitteet, niiden seuranta ja tulokset 

Laadunhallinnassa käytämme jatkuvan parantamisen periaatetta, jonka mukaisesti kaikkiin toimintoihin sisältyvät suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen. Fain laatu tehdään arjessa ja se on osa jokaisen failaisen työtä. 

LHKK:n laatuympyrä

Saavutuksiamme 

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto teemalla Kestävä kehitys, opetus- ja kulttuuriministeriö 2022

Ekokompassi ympäristösertifikaatti 2022

Erasmus+ akkreditointi, organisaation kansainvälinen toiminta täyttää Euroopan komission laatuvaatimukset, joulukuu 2021

OKKA-säätiön Kestävän tulevaisuuden sertifikaatti, helmikuu 2021

Kestävän kehityksen sertifikaatti, OKKA-säätiö

  • tekniikan alat liiketalouden ja kaupan sekä tieto- ja viestintätekniikan alat 2019
  • tekniikan alat 2017
  • ravitsemis- ja cateringala 2016
  • liiketalousala 2015

Palautteet ja arvioinnit 

Keräämme palautetta valtakunnallisilla tutkintokoulutuksen opiskelijoille suunnatuilla Amispalaute -kyselyillä sekä työelämäpalautetta työpaikkaohjaajakyselyllä ja työpaikkakyselyllä oppilaitosyhteistyöstä. Lisäksi keräämme säännöllisesti omaa palautetta opiskelijoilta ja huoltajilta. 

Opiskelijoilta kerätään palautetta ja toiveita myös rehtorin, opiskelijapalvelujen johtajan ja kuraattorien järjestämien keskustelutilaisuuksien avulla.

Opiskelijoiden keskustelutilaisuudet syksy 2021

Kevään 2021 opiskelijapalautekyselyistä saatiin palautetta ja toivottiin, että opiskelijat voisivat vaikuttaa ja olla osallisina oppilaitoksen toiminnassa. Tähän toiveeseen rehtori vastasi yhdessä opiskelijapalveluiden johtajan ja kuraattorien kanssa järjestämällä opiskelijoille keskustelutilaisuudet. Toisen vuoden opiskelijoiden keskustelutilaisuudet pidettiin syksyllä 2021 osaamisen tiimeittäin (12 tilaisuutta). Kaikilla toisen vuoden opiskelijoilla oli mahdollisuus osallistua keskustelutilaisuuksiin ja kertoa toiveita suullisesti ja kirjallisesti. Keskustelutilaisuudet olivat antoisia, toiveet realistisia ja palautteet asiallisia. Akuutit toiveet on laitettu heti eteenpäin esim. kiinteistölle siisteyteen ja turvallisuuteen liittyen. Henkilöihin ja aloihin liittyvät palautteet on hoidettu asianomaisten kanssa. Kaikkien keskustelutilaisuuksien palautteiden pohjalta laadittiin yleinen yhteenveto.

Tutustu opiskelijoiden antamiin palautteisiin ja miten olemme niihin tarttuneet:

Tehty Padletilla

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja etsitään juuri sinun tarpeisiisi sopivat ratkaisut.

Ota yhteyttä