Tietoa meistä

Laatutyö

Laatu tehdään arjessa ja sen varmistaminen on osa jokaisen failaisen työtä.

 

Laatutyö

Laadunhallintamme perustuu EFQM-malliin ja Opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen laatustrategiaan vuoteen 2030 – Kohti huippulaatua. Organisaation strategia ja tuloskortti ohjaavat kaikkea toimintaamme.

Laadunhallinnassa käytämme jatkuvan parantamisen periaatetta, jonka mukaisesti kaikkiin toimintoihin sisältyvät suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen.

Fain laatuympyrä

Saavutuksiamme 

  • Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto teemalla Kestävä kehitys, opetus- ja kulttuuriministeriö 2022
  • Ekokompassi ympäristösertifikaatti 2022
  • Erasmus+ akkreditointi, organisaation kansainvälinen toiminta täyttää Euroopan komission laatuvaatimukset 2021
  • OKKA-säätiön Kestävän tulevaisuuden sertifikaatti 2021

Arvioinnit ja parantaminen

Toteutamme vuosittain itsearviointeja ja toimintaamme arvioidaan ulkoisten auditointien avulla.

Toteutamme vertaisarviointeja osana laatutyötämme. Oppilaitosten välisiä vertaisarviointeja toteutamme vähintään kerran vuodessa. Sisäiset vertaisarvioinnit tiimien välillä on aloitettu tänä vuonna.

Palautteet 

Keräämme palautetta valtakunnallisilla tutkintokoulutuksen opiskelijoille suunnatuilla Amispalaute -kyselyillä sekä työelämäpalautetta työpaikkaohjaajakyselyllä ja työpaikkakyselyllä oppilaitosyhteistyöstä. Lisäksi keräämme säännöllisesti palautetta opiskelijoilta ja huoltajilta. 

Opiskelijoilla on mahdollisuus antaa palautetta ja esittää toiveita rehtorin, opiskelijapalvelujen johtajan ja kuraattorien järjestämissä keskustelutilaisuuksissa.

Opiskelijoiden palautteet Padletilla

Tutustu opiskelijoiden antamiin palautteisiin ja miten olemme niihin tarttuneet:

Tehty Padletilla

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja etsitään juuri sinun tarpeisiisi sopivat ratkaisut.

Ota yhteyttä