Tietoa meistä

Eettinen ilmoituskanava

Täältä löydät EU-direktiivin mukaisen väärinkäytösten ilmoituskanavamme eli whistleblowing -kanavan.

rajattu lähikuva mies täyttää kynällä lomaketta

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän Whistleblowing-ilmoituskanava

Meillä on käytössä EU-direktiivin mukainen väärinkäytösten ilmoituskanava (whistleblower). Sitä voivat käyttää kuntayhtymän henkilöt jotka ovat työnsä vuoksi yhteydessä kuntayhtymään: nykyiset tai aikaisemmat työntekijät ja viranhaltijat, työnhakijat, itsenäiset ammatinharjoittajat esim. tavarantoimittajat, luottamushenkilöt ja harjoittelijat.

Epäeettinen toiminta ja väärinkäytökset voivat olla eriasteista: huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta johtuvaa, tahallista tai jopa rikokseksi katsottavia tekoja tai laiminlyöntejä. Väärinkäytösepäily voi kohdistua yksittäiseen viranhaltijaan, työntekijään tai luottamushenkilöön tai esimerkiksi kuntayhtymän palveluiden tuottamiseen, hankintoihin, sopimuksiin tai päätöksentekoon.

Ilmoitus tehdään nimettömänä tai ilmoittaja voi halutessaan ilmoittaa yhteystietonsa. Mitä yksityiskohtaisempi ilmoitus on, sitä paremmin mahdollista väärinkäytösepäilyä voidaan tutkia. Kuntayhtymä selvittää ilmoitusten perusteella mahdolliset väärinkäytökset, mikäli ilmoitukset osoittautuvat aiheellisiksi. Ilmoitusjärjestelmää ei saa käyttää epäasiallisiin tarkoituksiin. Huomioitavaa on, että ilmoituksen jättäjä voi joutua perättömästä ilmoituksesta rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Käsittelijät voivat hylätä ilmoituksen, jos on ilmeistä, että:

  • poikkeama ei kuulu näiden ohjeiden mukaisesti ilmoitettaviin asioihin
  • ilmoitusta ei ole tehty vilpittömässä mielessä tai se on tehty vain vahingoittamistarkoituksessa
  • saatavilla ei ole riittävästi tietoa, jotta lisätutkimus olisi mahdollinen
  • ilmoituksessa esitetty asia on jo ratkaistu
  • mahdollisia tunkeilevia, luonteeltaan henkilökohtaisia tietoja, jotka koskevat muun muassa terveyttä tai poliittisia, seksuaalisia tai uskonnollisia käsityksiä, ei tutkita.

Huomioithan, että asiakas- ja opiskelijapalautteet eivät kuulu eettiseen kanavaan.
Käsittelijöiden tulee ottaa ilmoitus käsittelyyn 7 päivän kuluessa ilmoituksesta.
Ilmoittajan on saatava palaute tekemäänsä ilmoitukseen 3 kuukauden kuluessa tekemästään ilmoituksesta

Saat ilmoituksen lähettämisen yhteydessä salasanan. Ota se talteen. Salasanan avulla voit anonyymisti seurata ilmoitustasi. Jos kadotat salasanan, et voi seurata ilmoitustasi.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja etsitään juuri sinun tarpeisiisi sopivat ratkaisut.

Ota yhteyttä