Hankkeet

Osaamista kone- ja metallialalle -hanke

Osaamista kone- ja metallialalle -hankkeen avulla vastataan kone- ja metallialan yritysten työvoimapulaan erityisesti Forssan ja Karkkilan alueilla.

Osaamista kone- ja metallialalle -hanke

Hankkeen toteutusaika: 28.6.2023 – 30.3.2025
Hankkeen rahoitus: Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa)

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittaman Osaamista kone- ja metallialalle -hankkeen avulla vastataan kone- ja metallialan yritysten työvoimapulaan erityisesti Forssan ja Karkkilan alueilla. Koulutukset toteutetaan lokakuuhun 2024 mennessä. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat työssä olevat tai kokonaan työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt:

  • epätyypillisessä työsuhteessa oleva ja perusasteen tai yleissivistävän koulutuksen varassa oleva henkilö
  • epätyypillisessä työsuhteessa oleva maahanmuuttaja tai muu kuin äidinkieleltään suomen- tai ruotsinkielinen henkilö, jolta puuttuu Suomessa suoritettu, tunnustettu tai rinnastettu tutkinto
  • eläkeläinen, kun tavoitteena työllistyminen/yrittäjyys

Koulutuskokonaisuuksia on suunniteltu yhdessä yritysten kanssa. Hankkeessa on kaksi toteutusta, jotka on muotoiltu alan tarpeiden mukaan: koneistaja ja ohutlevy-särmääjä. Alan vaihtajille on lyhyempi ja tiiviimpi 5 – 7 kuukauden koulutuskokonaisuus ja työvoiman ulkopuolella oleville noin 10 kuukauden kokonaisuus. Opintoja järjestetään oppilaitoksessa, verkossa, työpajoilla ja työpaikoilla. Koulutuksessa on mahdollisuus suorittaa kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnosta osa.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä mm. Karkkilan kaupungin elinvoimapalvelujen, Hämeen ELY-keskuksen, Hämeen TE-palvelujen, Uudenmaan ELY-keskuksen ja TE-palvelujen, sekä alueiden kuntien ja yritysten kanssa. Hankkeessa on hakevaa ja tukevaa toimintaa.