Hankkeet

SEiSc-hanke

Hankkeen avulla pyritään vahvistamaan ammatillisten oppilaitosten kykyä opettaa opiskelijoille kestävää ja yrittäjähenkistä ajattelutapaa näiden työllistymismahdollisuuksien ja urakehityksen parantamiseksi.

Group Of College Students Collaborating On Project In Library

SEiSC – hanke (Erasmus+) 1.11.2023 – 31.10.2026

Erasmus+ -kumppanuushanke Sustainable Entrepreneurship in Smart Clothing (SEiSC) aloitti toimintansa 1.11.2023. LHKK koordinoi hanketta ja siinä on mukana osatoteuttajia useista maista:

 • OpenCom (Italia)
 • Ortakoy 80.Yil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Turkki)
 • Technological University of Dublin (Irlanti)
 • Centro de formación internacional Reina Isabel (Espanja)
 • Praktica Training Consulting (Espanja)
 • IIS Benvenuto Cellini (Italia)
 • Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (Italia)
 • Euro Education Bulgaria (Bulgaria)
 • 3D Bear Oy (Suomi)

Hankkeen avulla pyritään vahvistamaan ammatillisten oppilaitosten kykyä opettaa opiskelijoille kestävää ja yrittäjähenkistä ajattelutapaa näiden työllistymismahdollisuuksien ja urakehityksen parantamiseksi.

Opetuksessa käytetään apuna virtuaalisimulaatioita ja tekoälyä. Hanke yhdistää simulaatioskenaarioiden avulla ammatillisen koulutuksen tarjoajat ja kestävästi toimivat vaatetusalan yritykset. Hankkeen aikana osallistujaorganisaatiot etsivät, suunnittelevat ja testaavat käytännössä konsepteja ja tuotteita, joissa hyödynnetään kierrätystä, uusiokäyttöä ja vähennetään jätteen määrää. Tavoitteena on edistää kiertotaloutta, Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (European Green Deal) prioriteetteja, sekä kehittää ammatilliseen koulutukseen uusia digitaalisia opintopolkuja.

Hanke vastaa neljään tarpeeseen, jotka on tunnistettu EU-maiden koulutusjärjestelmissä:

 1. Auttaa ammatillisen koulutuksen järjestäjiä sopeuttamaan koulutustarjontaansa, käytäntöjään ja pedagogiaansa vastaamaan paremmin tämän hetken ja tulevaisuuden työmarkkinoiden osaamisvaatimuksiin. Maailman talousfoorumi arvioi vuonna 2020, että 40 %:n työmarkkinoilla olevista ihmisistä pitää kouluttautua uudelleen tai opetella uusia taitoja toimiakseen nykyisessä ammatissaan.
 2. Opettajilla pitää olla hyvät digitaidot, jotta pystytään hyödyntämään tehokkaasti tekoälyä opiskelijoiden oppimisprosessissa
 3. Ammatillista koulutusta tarjoavien oppilaitosten on verkostoiduttava innovatiivisten ja kestävästi toimivien yritysten ja toimialojen kanssa
 4. Ammatillisen koulutuksen järjestäjien pitää proaktiivisesti pyrkiä hyödyntämään vihreän siirtymän tuomia etuja, jotta ne voisivat myötävaikuttaa Euroopan osaamisohjelman ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen

Tästä hankkeen nettisivuille.

Hankkeen kohderyhmiä ovat media-, muoti-, sähkö-, elektroniikka-, koneteollisuuden-, sekä markkinoinnin ja mainonnan alojen ammatillista koulutusta tarjoavat oppilaitokset. Kohderyhmään kuuluvat myös ammatillisen koulutuksen opettajat ja opiskelijat, sekä älykkään ja kestävän vaatetusalan yritykset. Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat muut oppilaitokset ja yritykset.

Euroopan unionin rahoittama. Euroopan unioni tai Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätietoa Erasmus+ -ohjelmasta: www.oph.fi/erasmusplus

Erasmus+ Project SEiSC – Sustainable Entrepreneurship in Smart Clothing 1 November 2023 – 31 October 2026

The Erasmus+ partnership project Sustainable Entrepreneurship in Smart Clothing (SEiSC) started on 1 November 2023. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä coordinates the project and it involves partners from several countries:

 • OpenCom (Italy)
 • Ortakoy 80.Yil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Turkey)
 • Technological University of Dublin (Ireland)
 • Centro de formación internacional Reina Isabel (Spain)
 • Praktica Training Consulting (Spain)
 • IIS Benvenuto Cellini (Italy)
 • Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (Italy)
 • Euro Education Bulgaria (Bulgaria)
 • 3D Bear Oy (Finland)

The project aims at strengthening the ability of vocational institutions to teach students a sustainable and entrepreneurial mindset in order to improve their employment opportunities and career development.

Virtual simulations and artificial intelligence will be used in teaching. Using simulation scenarios, the project connects vocational training providers and sustainably operating companies in the clothing industry. The project enables partners to explore, design and test concepts and products based on recycling, reuse, and reduced waste, contributing to the circular economy, Green Deal priorities and new digitalized learning paths for VET.

The project responds to four needs that have been identified in the education systems of the EU countries:

1. VET institutions need to adapt their educational offer, practice and pedagogy and be able to reflect the actual and future needs of the labour market, allowing students to be “sustainably employable”. Today’s society is rapidly changing and the World Economic Forum in 2020 estimated 40% of people in the labour market will need reskilling and upskilling pathways

2. Teachers need updated digital skills to ensure that AI is effective in helping students

3. VET institutions need to install relationships with highly innovative business sectors, that use sustainable business models, aligned with the Circular Economy Action Plan, and the national and European policies, such as the EU strategy for sustainable and circular textiles (adopted on 30/03/2022)

4. VET institutions need to act proactively towards reaping the benefits of green transition, in order to effectively contribute to the European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience, by embedding environmental and social sustainability into their programmes and organizational management, thus contributing to the implementation of the UN Sustainable Development Goals.

The project’s target groups are educational institutions that offer vocational training in the fields of multimedia, fashion, electronics, machinery, electricity-electronics, and marketing and advertising. The target group also includes vocational education teachers and students, as well as companies in the smart and sustainable clothing sector. The project’s indirect target groups are other educational institutions and companies.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Finnish National Agency for Education. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.