Saavutettavuusseloste

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä pyrkii takaamaan lhkk.fi-sivuston saavutettavuuden Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 täytäntöönpanemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön ja digitaalisten palvelujen tarjoamista koskevan lain 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän verkkosivustoa lhkk.fi.

Seloste on koottu Digitoimisto Dude Oy:n asiantuntija-arvion pohjalta. Varsinaista saavutettavuusauditointia ei ole toteutettu. Arviossa esiin tulleet puutteet ja kehittämiskohteet saavutettavuuteen on korjattu tai korjataan ensi tilassa edellä mainitun mukaisesti.

Verkkopalvelun saavutettavuuden tila

Lhkk.fi täyttää Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset osittain. Iso osa asioista on kunnossa. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan alla kohdassa Ei-saavutettava sisältö.

Ei-saavutettava sisältö

  • Kosmettiset kuvat eivät ole kaikilta osin koneellisesti saavutettavia (aria-hidden, mutta ei tabindexiä)
  • Kaikki linkit eivät erotu tekstistä
  • Osalla kuvalinkityksistä ei ole tekstivastinetta
  • Osa sisällöistä on PDF-dokumentissa, linkatuissa PDF-tiedostoissa ei näy tiedostokokoa
  • Linkatuissa PDF-tiedostoissa ei näy tiedostokokoa
  • HTML-merkkaus ei ole täysin validia
  • Valikon linkkiä “Ajankohtaista” ei voi painaa, ohjelmallisesti saavutettavuusepäkohta
  • Koulutushaku. Kohdistus nollaantuu haun suorittaessa.

Selostetta päivitetään sitä mukaa kun puutteita saadaan korjattua tai niitä havaitaan. Seloste on laadittu 30.5.2024. Selostetta on päivitetty viimeksi 30.5.2024. Saavutettavuuspuutteet pyritään korjaamaan niin pian kuin mahdollista.

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske tiettyjä sisältöjä

Verkkopalvelussa on sisältöjä, joiden ei lain mukaan tarvitse olla saavutettavia. Tällaisia sisältöjä ovat video- tai äänitallenteet, jotka on julkaistu ennen 1.9.2020.

Yhteystiedot ja palaute saavutettavuudesta palautelomakkeella: https://www.lhkk.fi/ota-yhteytta

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@savi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tarjoamme tukea käyttäjille, joille digipalvelut eivät ole saavutettavissa. Verkkosivuillamme on saatavissa chat-palvelu ja voit asioida myös suoraan eri yksiköihin puhelimitse tai sähköpostitse.