Hankkeet

Kokka kohti Kanta-Hämettä

Hankkeen tavoitteena on rakentaa työperäistä maahanmuuttoa edistävä palvelupolku, kiinnittää kansainväliset osaajat työmarkkinoille, kohdentaa kansainvälisten opiskelijoiden osaaminen yritysten työvoimatarpeisiin, vahvistaa yritysten kansainvälisyyttä sekä vahvistaa työperäisen maahanmuuton strategioiden yhteistyötä.

Designers Sitting On Sofa Having Creative Meeting In Office

Kokka kohti Kanta-Hämettä

Hankkeen toteutusaika: 6/2021-5/2023
Hankkeen rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

Kokka kohti Suomea -hankkeiden tavoitteena on Suomen työelämän houkuttelevuuden lisääminen kansainvälistenosaajien keskuudessa kasvukeskuksissa. Pitkän tähtäimen tavoitteena on hankkeen aikana kehitettyjen käytäntöjenlevittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi kansallista käytäntöä. Työperäisen maahanmuuton edistäminen koskettaa koko Kanta-Hämeen oppilaitos- ja elinkeinoelämän toimijaverkostoa, jolla on yhteinen tavoite lisätä Kanta-Hämeenpitovoimaa, houkuttavuutta sekä edistää hankkeen teemoja niin strategiatasolla päätöksentekoa tukien konkreettisin, käytännönläheisin kokeiluihin ja parantuneisiin palveluihin. Hanke toteuttaa Talent Boost-toimenpideohjelmaa.

Hankkeen päätavoitteet ovat:

  • Työperäistä maahanmuuttoa edistävän palvelupolun rakentaminen
  • Maakunnassa jo asuvien kansainvälisten osaajien kiinnittyminen työmarkkinoille
  • Kansainvälisten opiskelijoiden osaamisen kohdentaminen yritysten työvoimatarpeisiin ja yritysten kansainvälisyydenvahvistaminen
  • Työperäisen maahanmuuton strategioiden yhteistyön vahvistaminen ja toimeenpanon suunnittelu

Hankkeen toimenpiteissä hyödynnetään yrityksiltä saatuja signaaleja ja haastattelutietoa, joiden avulla luodaan analyysi nykyisistä palveluista ja niihin liittyvistä epäjatkuvuuskohdista. Tuloksena syntyvässä työllisyydenedistämisohjelmassa tarkastellaan rekrytointia palvelupolkuna sekä työnantajan että kansainvälisen osaajan ja hänen lähipiirinsä näkökulmasta. Hankkeessa kootaan olemassa olevaa palvelutarjontaa ja arvioidaan asiakkaiden polutusta kohti paikkakunnalle asettautumista sekä vahvistetaan organisaatioiden osaamista työperäisten maahanmuuttajienasiakaspalvelussa. Hankkeessa vaikutetaan myös maahanmuuttoa käsittelevään viestintään ja strategiatyöhön.

Lataa esitteet 

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja etsitään juuri sinun tarpeisiisi sopivat ratkaisut.

Ota yhteyttä