Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Hyvä koulutus, ihmisarvoista työta ja talouskasvua, vastuullista kuluttamista ja ilmastotekoja

Vastuullisuus Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymässä

Meille vastuullisuus on sydämen asia, ja se on meillä arjessa läsnä koko ajan. Meillä Forssan ammatti-instituutissa vastuullisuustyötä on tehty jo yli kymmenen vuotta eri ulottuvuuksissa: kestävä kehitys, ilmastotyö, sosiaalinen vastuu. Aluksi kehitystyö painottui vahvasti opetukseen, mutta hyvin nopeasti se ulotettiin koko organisaation toimintaan. Nykyisin yhtenä strategisena painopisteenä vastuullisuus ja kestävä kehitys ohjaavat kaikkea toimintaamme: meillä on toimintamme läpileikkaava vastuullisuusohjelma, jonka toteutumista seurataan vuosittain. Meillä on yhteistyötiimi sekä erikseen nimetty vastuullisuus- ja ilmastokoordinaattori, joiden tehtävä on edistää ja varmistaa strategisten tavoitteiden toteutuminen. Olemme vastuullisuuden edelläkävijä, ja meille on ensimmäisenä Suomessa myönnetty Kestävä tulevaisuus oppilaitoksissa -sertifikaatti.

Miten vastuullisuus ja kestävä kehitys näkyvät arjessamme?

Vastuullisuus on sisäänkirjoitettu opintoihin

  • Opinnoissa korostetaan alaan liittyvää materiaalitehokkuutta, elinkaariajattelu, taloudellisuus..
  • Jokainen ala on tehnyt osaamislupauksen, joka käytännössä tarkoittaa, että jokaisella alalla opiskellaan kiertotaloutta ja vastuullisuutta oman alan näkökulmasta. 
  • Jos haluaa opiskella aihetta enemmän, tai esimerkiksi tähtäät alan ammattikorkeaopintoihin, on sinun mahdollista suorittaa Kestävän kehityksen polkuopinnot
  • Opinnoissa hyödynnetään omasta toiminnasta sekä seudun yrityksissä syntyvää hukka- ja ylijäämämateriaalia.

Lisäksi vastuullisuus näkyy kaikessa muussa toiminnassamme. Opiskelijoilla on aidosti mahdollisuus osallistua toimintamme kehittämiseen ja vaikuttaa omiin olosuhteisiinsa: meillä on opiskelijaedustus monessa tiimissämme, kuten esimerkiksi jokaisessa laajennetun johtotiimin tapaamisessa. Lisäksi rehtori ja opiskelijapalveluiden johtaja tapaavat kaikkien alojen opiskelijat, tavoitteena saada heiltä palautetta ja kehitysideoita.

Katsomme toiminnassamme muitakin välillisiä merkityksiä kuin taloutta. Esimerkiksi olemme osallistaneet henkilökuntaa ja antaneet mahdollisuuden vaikuttaa omaan työhön siirtymällä tiimiorganisaatioon. Lisäksi olemme matkalla kohti vastuullisia hankintoja, joissa aina raha ei ratkaise. Kannamme myös oman kortemme kekoon, jotta seutumme pysyisi elinvoimaisena. Tärkein tehtävämme on tuottaa ammattilaisia tulevaisuudentyöelämän tarpeisiin. Lisäksi teemme monialaista yhteistyötä seudun työllisyyden edistämiseksi, olemme esimerkiksi luomassa uudenlaista työllisyyden ekosysteemiajattelua seutukunnalle.

Pyrimme kaikessa tekemisessämme huomioimaan ja vähentämään ympäristövaikutustamme. Esimerkiksi ylläpitosiivouksessa olemme siirtyneet kemikaalittomaan siivoukseen. Ravintolassa lähiruoan ja satokausiajattelun hyödyntäminen, hävikkiruoan myynti, yhden lautasen malli.

Vastuullisuusohjelma

Näitä asioita olemme yhdessä sitoutuneet edistämään.

Hyvä koulutus


Kannamme vastuumme hyvästä tulevaisuudesta valmentamalla opiskelijoitamme työelämän tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa, huomioiden opiskelijoiden yksilölliset tarpeet.

 

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Edelläkävijänä uudistamme yhteiskuntaa huomioiden työelämän tarpeet. Me, henkilöstö ja opiskelijat yhdessä muodostamme turvallisen yhteisön, ehkäisten osaltamme syrjäytymistä.​

 

Vastuullista kuluttamista ja ilmastotekoja

Toimimme resurssiviisaasti. Osana kaikkia koulutuksia painotamme vastuullisuus- ja kiertotalousperiaatteita. ​​

Koulutamme vastuullisuusagentteja, jotka haastavat työpaikat tekemään vastuullisempia valintoja. ​

Hyvä koulutus

Koulutamme osaavia ammattilaisia tulevaisuuden työelämän tarpeisiin ja tavoitteenamme on, että jokaiselle meiltä valmistuneelle löytyisi työ- tai jatko-opiskelupaikka. Sen sijaan että tuijottaisimme kristallipalloon ja arvailisimme millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan, käymme vuoropuhelua työelämän kanssa siitä, millaisia osaajia he tarvitsisivat lähivuosina.

Meistä hyvä koulutus voi olla jokaiselle erilainen. Vaalimme yksilöllisyyttä ja autamme opiskelijaa saavuttamaan tavoitteensa omien tarpeidensa ja toiveidensa pohjalta. Kehitämme koko ajan uusia mahdollisuuksia kouluttautua ja lisätä omaa osaamistaan. Esimerkiksi opiskelijamme on halutessaan mahdollista valita toisen tutkinnon tutkinnonosia, jos se on hänen tavoitteidensa ja tarpeidensa mukaista. 

Olemme ammatillisen koulutuksen edelläkävijöitä ja meillä voi opiskella mm. dronen käyttöä tai sotealan robotiikkaa. Me myös kehitämme uusia tapoja opiskella, esimerkkinä purkutyöt -tutkinnon osa, johon kehitämme oppimateriaalia, ja jossa hyödynnetään VR -teknologiaa ja 360 -kuvaa. 

Tavoitteemme:

 

Meillä on yksilölliset polut Suunnittelemme yksilöllisesti
osaamisen kehittymistä
Koulutuksemme on vaikuttavaa

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Olemme vastuullinen työnantaja, joka kannustaa työntekijöitään osallistumaan oman työnsä, tiiminsä ja työyhteisönsä kehittämiseen. Haluamme että työntekijämme viihtyvät meillä, kuten myös opiskelijamme. Valmennamme opiskelijoitamme työelämään kertoen heille sen kaikista eri mahdollisuuksista. Meillä opitaan tekemällä: aidot työelämätilanteet ja -projektit ovat meille arkipäivää ja teemme muutenkin tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa. Olemme myös yritysten menestyksen kumppani, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja niiden kilpailukyvyn edistämiseen aina osaamisen kehittämisestä rekrytoinnin tukipalveluihin. 

Toimimme veturina seudullisen työllisyyden hoidon ekosysteemin kehitystyössä, jonka tavoitteena taata samanlainen uraohjaus kaikille työttömille, ja näin luoda tehostettu ja tavoitteellinen, ratkaisukeskeinen tapa jolla ohjata heidät osaksi yhteiskuntaa.

Tavoitteemme:

 

Olemme vastuullinen ja tykätty työnantaja Saamme työelämältä hyvää palautetta Näytöt työelämässä ovat arkipäivää Opiskelija viihtyvät meillä

Vastuullista kuluttamista ja ilmastotekoja

Olemme matkalla kohti vastuullisia hankintoja, joka käytännössä tarkoittaa, että kaikkia hankintojamme tullaan tarkastelemaan vastuullisuuden näkökulmasta. Jo nyt mietimme vastuullisuutta monissa hankinnoissamme, kuten raaka-ainehankinnoissa, henkilökunnan joululahjoissa ja markkinointituotteissa. 

Ilmasto- ja vastuullisuusajattelu näkyy kaikessa tekemisessämme. Jokaisella tiimillämme on oma kestävän kehityksen vastuuhenkilö, ja tavoitteenamme on kehittää heistä todellisia vastuullisuusagentteja, jotka levittävät vastuullisuusajattelua myös oman tiiminsä ulkopuolelle. Meiltä valmistuvat opiskelijat ovat myös eräänlaisia vastuullisuusagentteja, sillä he ovat oman alansa vastuullisuustyön pioneereja. 

Kiinnitämme erityistä huomiota kiinteistöjemme energiankulutukseen ja kierrätykseen. Olemme mukana Motivan energiatehokkuussopimuksessa, jossa olemme luvanneet saavuttavamme 7,5 prosentin säästön energiankulutuksessamme vuoteen 2025 mennessä. Tulemme siirtymään uusiutuvan energian käyttöön portaittain vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi hyödynnämme koko ajan enemmissä määrin materiaalisivuvirtojamme esimerkiksi opetuksessa, konkreettisena esimerkkinä pakkausmateriaalien uudelleenkäyttö. 

Tavoitteemme:

 

Energiankulutuksemme ja kierrätyksemme tehostuu kaiken aikaa Olemme antaneet vastuullisuus- ja kiertotalouslupauksen Teemme vastuullisuutta
näkyväksi

Keke-historiaa

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä on vuodesta 2014 alkaen kehittänyt aktiivisesti kestävän kehityksen mukaista toimintaansa OKKA-säätiön (opetus-, rahoitus- ja koulutusalojen säätiö) oppilaitosten kestävän kehityksen toimintajärjestelmän mukaisesti. Oppilaitoksemme on ensimmäisen Suomessa, jolle on myönnetty Kestävä tulevaisuus oppilaitoksessa -sertifikaatti. Ensimmäinen oppilaitoksen kestävän kehityksen sertifikaatti on myönnetty elokuussa 2015 liiketalouden ja kaupan sekä tieto- ja viestintätekniikan aloille ja tammikuussa 2019 nuo alat uusinta-auditoitiin kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Oppilaitoksen toisen sertifikaatin  sai joulukuussa 2016 matkailu-, ravitsemis- ja talousala. Vuonna 2017 sertifioitiin tekniikan alat (sertifikaatti). sertifiointi huipentui helmikuussa 2021, kun oppilaitoksellemme myönnettiin ensimmäisenä Suomessa OKKA-säätiön Kestävän tulevaisuuden sertifikaatti.

Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edelläkävijä

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Neuvonta p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Tietosuoja