Hankkeet

Tulevaisuuden purkutyöosaaja

Hankkeessa suunniteltiin ja pilotoitiin rakennusalan perustutkinnon valinnaisen purkutyöt-tutkinnonosan uudenlainen ja innovatiivisia menetelmiä hyödyntävä sisältö.

huomiovaatteissa olevan miehen kädet tekee muistiinpanoja vihkoon

Tulevaisuuden purkutyöosaaja

Hankkeen toteutusaika: 05/2021 – 04/2022
Hankkeen rahoitus: Sitra

Hankkeessa   suunnitellaan   ja   pilotoidaan   rakennusalan   perustutkinnon   valinnaisen purkutyöt -tutkinnonosan,15 osaamispisteen, sisältö.  Pilotissa painotetaan erityisesti kiertotalouden   osaamisen   integroimista   tutkintoon   työelämän   tarpeet   huomioiden. Koulutus koostuu teoriaosuudesta ja työharjoittelusta.  Hankkeessa tuotettava sisältö ja materiaalit toimivat myös talonrakennusalan ammattitutkinnon purkutöiden koulutuksessa kiertotaloutta edistävänä osana. Opetusmetodit ovat    innovatiivisia    ja   monistettavissa    koko   Suomeen    rakennusalan ammatilliseen   opetukseen.   Koulutusta   on   mahdollisuus   suorittaa   eri   tavoilla   ja   se suunnitellaan eri kohderyhmille (työssäolevat, oppisopimusopiskelijat, maahanmuuttajat) tarpeiden mukaisesti. Painotus on konkreettisessa tekemisessä ja työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa, joita   yhdistetään   teoriaan.   Mukana   olevat   yritykset   tuovat   käytännön osaamista hankkeeseen.

Purkutyönopetuksen haasteena ja toteutuksen esteenä on usein se, että käytännön opetus vaatisi kalliin kaluston hankkimista tai vuokraamista ja/tai vaihtoehtoisesti mahdollisuutta kouluttaa opiskelijoita yhteistyössä yritysten kanssa yritysten koneilla ja oikeissa kohteissa. Virtuaalitodellisuuteen ja virtuaalisiin ympäristöihin perustuvat opetuskokonaisuudet voivat osaltaan ratkaista yllä mainittuja ongelmia. Yhteistyössä   virtuaalitodellisuuden   toteutusten   asiantuntijoiden   kanssa   suunnitellaan   ja toteutetaan  virtuaalitodellisuuden  tekniikoita  hyödyntäviä  opetusmoduuleita.  Toteuttavissa moduuleissa hyödynnetään mm.  virtuaalitodellisuuteen käytettävää 360-kuvausta.  Videon pohjalta    luodaan    interaktiivinen    havainnointisovellus.    Sovellus    sopii    hyvin    esim. purkutyömaiden    työturvallisuuteen   ja    purkumateriaalien   lajitteluun   liittyvien    asioiden kouluttamiseen. Toinen tekniikka on 3D-mallinnukseen perustuva pelillinen toteutus. Opiskelija liikkuu ja tekee toiminnallisia harjoitteita virtuaalimaailmassa käyttäen virtuaalilaseja ja käsiohjaimia.  Tämä toteutusmalli sopii erinomaisesti vaarallisten purkutyövaiheiden ja niihin liittyvien koneiden käytön harjoitteluun. Virtuaalitodellisuuden sovellusten suunnittelu tehdään yhteistyössä olevien yritysyhteistyökumppanien   kanssa   niin, että   sovellusten   sisältö   saadaan   vastaamaan mahdollisimman hyvin työelämän todellisia kohteita, koneita ja tilanteita. Yhteistyökumppaneina Kierivä Oy sekä Ytekki.

Lisätietoja koulutusasiantuntija Raija Salo, raija.salo@lhkk.fi

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja etsitään juuri sinun tarpeisiisi sopivat ratkaisut.

Ota yhteyttä