Hankkeet

DIVA

Hankkeen tavoitteina on sivuvirroista kerätyn tiedon pohjalta auttaa pk- ja mikroyrityksiä kehittämään uusia käyttötapoja ja luoda yritysten välille synergiamahdollisuuksia.

henkilöitä luennon tauolla, juovat seisten kahvia

DIVA Data ja innovaatiot vihreän siirtymän tukena elintarvikealalla

Hankkeen toteutusaika: 9/2021-8/2023
Hankkeen rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

Elintarvikealan pk-yritykset näkevät panostuksen kestävän kehityksen toimenpiteisiin ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin reagoimisen tärkeänä osana elintarviketuotantoa. Suurin panostus tulevaisuudessa koetaan tarpeelliseksi uusiutuvissa energialähteissä. Elintarviketoimialalla tiedetään syntyvän monia erilaisia sivuvirtoja, joista osa päätyy suoraan jätteeksi. Osassa yrityksiä sivuvirtoja ei vielä tunnisteta eikä hyödynnetä. Elintarvikealalla on kuitenkin vahva halu ja innostus lisätä osaamista ja kehittää toimintoja ja hanketta on valmisteltu yhdessä elintarviketeollisuuden yritysten kanssa eri verkostoissa ja foorumeilla. Pandemia on koetellut myös elintarvikealaa sillä matkailu- ja ravintola-alan yritykset ovat alalle merkittävä asiakasryhmä. Myös suurtaloustuotteiden raaka-aineita tai välituotteita muulle teollisuudelle myyvät yritykset kärsivät myynnin katoamisesta. Voidaan todeta, että tavalla tai toisella covid-19 on vaikuttanut koko elintarvikealaan.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteina on sivuvirroista kerätyn tiedon pohjalta auttaa pk- ja mikroyrityksiä kehittämään uusia käyttötapoja ja luoda yritysten välille synergiamahdollisuuksia. Mikro ja pk-yrittäjien tiedolla johtamisen ja datan käytönosaaminen sekä toisaalta digitaalisten työkalujen käyttö lisääntyvät. Vastuullisuuden näkemys mikro ja pk-yrityksissä laajentuu ja yritykset saavat kehitystyöhön välineitä. Luonnonvarojen käytön kestävyys ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen näkyvät hankkeentavoitteissa ja toimenpiteissä mm. vihreitä valintoja edistettäessä ja uusiutuvien energiamuotojen kehittämistyössä.

Toimenpiteet

  • Hanketta toteutetaan järjestämällä hackathon -tapahtumia ja työpajoja teemoina sivuvirrat ja ekosysteemienkartoittaminen.
  • Tiedolla johtamisen ja datan hyödyntämiseen järjestetään seminaareja ja verkkovalmennuksia.
  • Yritykset laativat myös kehittämisprojektin, jossa edistetään yrityksen resurssien tehokasta käyttöä kiertotalouden näkökulmasta ja kehitetään menetelmiä, joilla on vähäisempiä ympäristövaikutuksia. 

Tulokset

Tuloksena on yrityksille innovaatio-osaamista ja uusia käyttökohteita/tuotteita sivuvirroille. Yritysten yhteistyö verkostoissa kehittyy, yritysten osaaminen datan analysoinnissa ja visualisoinnissa sekä infografiikoiden tuottamisessa kasvaa. Yritykset oppivat tiedolla johtamisen mahdollisuuksista ja hyvistä käytännöistä. Yritykset ottavat konkreettisen vihreän siirtymän ja tukevat esimerkeillä toisiaan vastuullisuuden edistämisessä.

Diva somessa

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja etsitään juuri sinun tarpeisiisi sopivat ratkaisut.

Ota yhteyttä