Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Maahanmuuttajien hoiva-avustajakoulutus

Hoiva-opintoja ja suomen kieltä – onnea valmistuneille!

Viime kuussa meiltä valmistui neljä maahanmuuttajataustaista opiskelijaa hoiva-avustajiksi. Heistä jokainen on saanut työkeikkaa ja osa heistä jopa vakituisen työpaikan hoiva-avustajana.

Kun he vuosi sitten hakeutuivat Forssan ammatti-instituuttiin opiskelemaan, eivät he kaikki tarkalleen tienneet millaista hoiva-avustajan työ on. ”Nepalissa meillä on hyvin erilainen kulttuuri: perheen hoitaessa hoivaamisen ei siellä ole ollenkaan hoiva-avustajia vaan pelkästään hoitajia”, kertoo Neelam Shrestha joka päätyi työvoimakoulutuksen kautta oppisopimusopiskelijaksi ja sai vakinaisen työpaikan.

Ukrainalainen Anastasiia Dychko myös kertoi, että itse opiskelu on myös täällä hyvin erilaista kuin kotipuolessa: ”Täällä ohjausta on aivan eri tavalla. Ukrainassa opettajalla oli korkea auktoriteetti, kun taas täällä opetuksen rinnalla on ohjausta ja opiskelijalle annetaan paljon tukea. Esimerkiksi opettaja tuli tuekseni oppisopimuksen haastattelutilaisuuteen, koska minua jännitti niin kovasti” Ukrainassa sairaanhoitajan töitä tehnyt Anastasiia kertoo kiitollisena. Hän oli ensimmäinen maahanmuuttajataustainen, jolle tehtiin oppisopimus, ja nyt hän tekee pidempiaikaista sijaisuutta organisaatiossa, jossa suoritti oppisopimusopintonsa.

Myös muut ovat olleet tyytyväisiä erityisesti saamaansa ohjaukseen. Heistä hienointa opinnoissa oli innostunut opettaja joka puhui selkokielellä sekä ennen kaikkea työelämässä oppiminen. ”Työelämä oli kyllä ehdottomasti paras paikka saada oppia, ja työpaikkaohjaajan merkitys oli tosi suuri” toteaa paljon keikkatöitä tekevä Chidapha Atimakun toisten nyökytellessä hyväksyvästi. Opiskelijat suorittivat työelämäjaksot paikallisissa hoiva-alan yrityksissä kuten FSHKY:llä, Esperissä sekä Attendolla. 

Haasteellisena opiskelijat kokivat korona-ajan etäopetuksen. ”Meille oli tosi tärkeää, että opetus oli lähiopetusta. Oppiaksemme ja ymmärtääksemme meidän tulee nähdä opettajan eleet ja ilmeet. Siksi asioihin perehtyminen oli paljon vaikeampaa Teamsin välityksellä” nykyisin paljon keikkaileva Wasana Hankla kertoo.

Opiskelijoita ohjannut opettaja Sanna Seppänen on iloinen, muttei ollenkaan yllättynyt, että jokainen näistä valmistuneista on työllistynyt opintojensa jälkeen. ”Olemme saaneet työelämältä heistä vain positiivista palautetta: he ovat olleet asiakasta kunnioittavia, arvostavia sekä hyvin aktiivisia. Allekirjoitan itse nämä kaikki, heidän kanssaan ei ole ikinä ollut tilannetta, että he sanoisivat ’äh tämä on tylsää’ vaan ’kerro opettaja lisää’. Eli halutaan koko ajan oppia! He ovat myös tehneet moninkertaisen työn opinnoissaan, kun ovat samalla opetelleet suomen kielen. Heillä on aito halu oppia ja olla hyviä työssään.” Sanna toteaa ylpeänä.

Onnea hoiva-avustajaksi valmistumisen johdosta Chidapha Atimakun (vas.), Neelam Shrestha, Anastasiia Dychko sekä Wasana Hankla. Onnea myös Sara Nazarille, joka valmistui jo aiemmin työvoimakoulutuksen kautta lähihoitajaksi!

Ideasta tuotteeksi

Ideasta tuotteeksi – tällaista syntyy monialaisella yhteistyöllä

Keramiikkaosaston opiskelijaryhmällä oli keväällä tehtävänä suunnitella Forssan ammatti-instituutille tuotteen prototyyppi, jonka valmistusprosessi on mahdollista toteuttaa jatkossa ryhmätyönä. Toteutukseen valittiin Fai -tekstillä varustettu, pieni keraaminen avaimenperä, jossa yhdistyi hyvin tehtävän asettamat tavoitteet: kestävä kehitys, materiaalinkierrätys sekä tuotteen valmistus sarjatuotantona.
 
Idea tuotteeseen syntyi koulun pihapiirin avainaiheisesta veistoksesta, joka taas viittaa FAI:n sloganiin Avain ammattiin. Avaimenperien valmistukseen päätettiin käyttää uusiosavea eli kuivuneista savijämistä uudelleen kierrätettyä massaa ja työt lasittaa keramiikan ruiskulasituskaapin saostusaltaaseen kertyvällä lietteellä, joka muuten päätyisi ongelmajätteisiin.
 
Sarjatuotannon toteuttamisessa hyödynnettiin myös muiden tiimien monipuolista osaamista: metallipuoli suunnitteli ja valmisti metallisen stanssin, jonka avulla avaimenperän muoto saatiin helposti leikattua savesta. Viestintätiimi suunnitteli ja teknologiaosaamisen tiimi valmisti 3D-tulostusta hyödyntäen Fai -leimasimen, jonka avulla voitiin varmistaa tasalaatu sarjatuotannossa tekijästä riippumatta.
 
Lopputuloksena syntyi upea keraaminen avaimenperä, jota on tarkoitus valmistaa myyntiin. Seuraavaksi on tarkoitus tiimien yhteistyössä miettiä mitä muita tuotteita voisimme tästä idea-aihiosta rakentaa omana työnä tai esimerkiksi Forssan seudun työpajoja hyödyntäen.
 

Tarinoita

Ideasta tuotteeksi

Ideasta tuotteeksi - tällaista syntyy monialaisella yhteistyöllä Keramiikkaosaston opiskelijaryhmällä oli keväällä tehtävänä suunnitella Forssan ammatti-instituutille tuotteen prototyyppi, jonka valmistusprosessi on mahdollista toteuttaa jatkossa ryhmätyönä....

”Yhteistyö on hyvää silloin, kun muutkin hyötyvät siitä”

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä on juuri sopinut yhteistyöstä paikallisen leikki- ja ulkoliikuntapaikkarakentajan Leikkiset Oy:n kanssa. Tämä alansa nopeimmin kasvava edelläkävijä tulee syksyllä toimimaan ainakin yrittäjyyskasvatuksemme kumppanina, ja jo nyt on...

Kansainvälisyys korona-aikana

Kansainvälinen toiminta onnistuu myös korona-aikana Miten vallitseva koronatilanne vaikutti kansainvälisyystoimintaamme tänä lukuvuonna? “Koronan vuoksi emme päässeet ulkomaanmatkoille, mutta ulkomaat tulivat Fai:hin virtuaalisten Erasmus+- kurssien avulla” vastaa...

Teknologia on osa nykyaikaista opetusta

Teknologia yleistyy kaikkialla työelämässä, ja se näkyy myös meillä LHKK:lla jokapäiväisessä opetuksessa. "Teknologia on usein yhteisnimitys joukolle tietyn alan tekniikoita, laitteistoja, ohjelmistoja ja niin edelleen. Voidaan puhua esim. hyvinvointiteknologiasta tai...

Työelämäyhteistyö hyödyttää kaikkia

Teemme tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa, josta esimerkkinä logistiikka-alan yhteistyö paikallisen Kuljetus Nukari Oy:n kanssa. ”Kuljetus Nukarin kanssa on tehty yhteistyötä jo 20 vuoden ajan. Yritys lainaa meille opetuskalustoa, isoa pyöräkuormaajaa talvisin, kun...

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Tietosuoja