Oma kehittämisen malli

Resursointi-tiimissä syntyi oma kehittämisen malli. Se syntyi tarpeesta. Taustalla on ketterän kehittämisen malli, jossa tehtäviä otetaan kehitykseen, keissit palastellaan kehitysjonoon ja työstetään vaiheittain valmiiksi sprinteissä.

Yksi kehityssprintti LHKK:n maailmassa on vuosineljännes. Mallia on testattu käytännössä ja nyt se on saatu dokumentoitua, jonka myötä myös muut voivat hyödyntää sitä.

Malli antoi kehittämiselle fokusta. Monesti tarpeita on paljon ja fokus katoaa. Asiat näyttävät monesti samanarvoisilta ja valintaa on vaikea tehdä.

Kehitystöiden koko elinkaari saadaan näkyväksi.
 
– Janne Kuusela, teknologiapäällikkö

Innostus vie mukanaan, tai laaja massa kehittämisen kohteita voi pahimmillaan lannistaa. Nyt oma kehittämisen malli pakottaa aivan alussa valitsemaan yhdessä ne keskeiset kehittämiskohteet, joita lähdetään työstämään. Johtotiimi on vahvasti mukana koko ajan: he ovat valitsemassa keskeiset kehittämisen työt jota kussakin vaiheessa otetaan yhteiseen muotoiluun, sekä he näkevät myös reaaliaikaisesti koko laajan listan.

Mallissa dokumentointi on tärkeää. Näemme koko ajan mitä on tulossa, mitä on menossa ja mitä on saatu valmiiksi. Samalla voimme helpommin viestiä ihmisille asioista ennakoidusti. Kun jotain tulee tapahtumaan, niin tieto löytyy ja prosessit toimivat.

Kuvassa esitellään LHKK:n ketterähkön kehityksen malli