Tiimien valmentaja auttaa tiimejä

Sari Soivio-Käki on tiimien valmentaja, joka auttaa siinä missä tiimit tarvitsevat apua. Olkoon kyse sitten tavoitteiden kirkastamisesta, palaverikäytänteistä tai vaikkapa vuorovaikutustaitojen parantamisesta. Sari saa monesti palautetta   siitä, että   puhutaan oikeita asioista. Vaikka haasteet ovat moninaisia, Sari on tyytyväinen aina, kun tiimi tai yksilö saa apua tilanteeseensa. Se näkyy muuttuneena ajatteluna ja siten uusina keinoina lähestyä asiaa. Valmentaja ei anna valmiita ratkaisuja, vaan haastaa ajattelemaan eri näkökulmasta.

 
 
“Työyhteisön haasteet liittyvät usein auki puhumattomiin uskomuksiin ja kokemuksiin. Valmentaja toimii luottamuksellisena sparrauskumppanina, joka auttaa käsittelemään haastaviakin aiheita ratkaisukeskeisesti.
 
– Sari Soivio-Käki, tiimien valmentaja

Se että LHKK:ssä on sisäinen valmentaja, on edelläkävijyyttä. Se on myös vastuullisuutta. Tiimiorganisaatio saa tukea tiimivalmentajasta. Tiimien valmentaja on aidosti arjessa auttamassa. On tärkeää, että yhteistyö toimii sekä tiimin sisällä että suhteessa toisiin tiimeihin, sillä se lisää työhyvinvointia ja tehokkuutta. Kiireestä ja epäselvyyksistä huolimatta vastuu siitä, miten päättää toista ihmistä kohdella, on aina yksilöllä itsellään. Jo pelkästään tiimiytymiseen tarvitaan monesti tukea. Yhteisöllisyys ei synny tyhjiössä vaan dynamiikkaan vaikuttavat monet asiat

Tiimien valmentaja on puolueeton, eikä hän ole esihenkilöasemassa. Kaikki tietävät, että valmentajalla ei ole mitään piilotettua agendaa tai valta-asemaa. Kun joku on saanut apua, niin sana leviää. Tiimien onnistumista on voitu myös mitata. Great Place To Work -tulokset ovat olleet kasvussa. Kehitys luvuissa on ollut huimaa.