Tulevaisuusajattelu leviää

Minna Mäkinen päivitti osaamistaan elintarvikealalla suorittaen YAMK-koulutuksen, jossa   hän keskittyi tulevaisuuden osaamistarpeisiin elintarvikealalla. Koulutuksen  opit  säteilivät heti elintarvikealan erikoisammattitutkintoon                  mukaan tulevaisuusajattelun.  Se tarkoittaa esimerkiksi konenäköä ja automatiikkaa. Kristiina Paju liittyi tiimiin ja toi       mukanaan entistä enemmän tulevaisuusajattelun osaamista mukanaan. Hetken päästä alkoi DIVA-hanke, jossa Minna ja Kristiina pääsivät toteuttamaan elintarvikealan yrityksille ennakoinnin round table -työpajan. Erityisesti pienten yritysten  on vaikea vapauttaa aikaa ja osaamista tulevaisuuden ajatteluun ja vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamiseen.  DIVAn kautta LHKK:ssä oli tarjota siihen ratkaisu.

Jotpa tukee työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta koko yhteiskunnassa. LHKK:ssa rakennettiin Jotpan rahoittamat kolme elintarvikealan koulutuskokonaisuutta. Niihin rakennettiin ainutlaatuinen verkkoympäristö, johon tuotiin tulevaisuusajattelu ja ennakointi mukaan. Vastuullisuus, innovaatiot ja digitalisointi. Kaikki niistäkin opittu kaatuu suoraan työelämän laariin. Opiskelu on täysin itsenäistä, mutta opiskelijat saavat vinkkejä, ohjausta ja kannustusta.

 
 
“Kun laajennetaan yhdessä näkökulmaa, niin huomataan linkkejä. Otetaan toisilta ideoita. Sitten on draivi päällä ja alkaa tapahtua.
 
– Minna Mäkinen, asiakkuuspäällikkö ja elinvoimakoordinaattori

Verkkoympäristö saa myös yritykset keskustelemaan keskenään tulevaisuudesta. Kuntien,   yhdistysten    ja    yritysten kanssa tehdään yhteistyötä tulevaisuusajattelun teeman ympärillä. Yrityksien ja organisaatioiden tulevaisuusajattelun osaaminen on myös kykyä nähdä ja valita, mitä he jättävät tekemättä. Työ on kokonaisvaltaista tulevaisuuden arviointia. LHKK:ssä on lähtenyt iso pyörä pyörimään.

Nyt puhutaan tulevaisuusagenteista. Kun yritykset saavat käytettäväkseen tulevaisuusosaajan, niin he vievät aina jotain oppejaan mukaan myös työpaikalleen käyttöön.