Yrittäjyyskasvatus näkyviin Yrittäjän päivänä

Yrittäjän päivää vietetään vuosittain syyskuun 5. päivä. Vuonna 2023 Jaana Jussila halusi lähteä nostamaan yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatusta näkyviin paremmin yrittäjän päivän tapahtuman avulla. Saman pöydän ääreen kerättiin Hämeen yrittäjien ja Forssan yrittäjien johto. Päivän toteutuksesta vastasi tieto- ja viestintätekniikan opiskelijat ja mukana järjestelyissä olivat liiketoiminnan opiskelijat. Valokuvauksesta vastasivat media-alan opiskelijat.

Kaupungilta saatiin vielä kauppatori käyttöön, niin tila ei loppunut kesken. Päivän toteutuksesta vastasivat tieto- ja viestintätekniikan opiskelijat ja mukana järjestelyissä olivat liiketoiminnan opiskelijat. Valokuvauksesta vastaavien media- alan opiskelijoiden avulla koko päivä saatiin taltioitua videolle.

Tapahtuma muodosti laajan oppimiskokonaisuuden. Tapahtumaa suunniteltaessa oli huomioitava niin pelastussuunnitelma kuin markkinointikin. Poliisilta oli saatava luvat ja liikennettä oli ohjattava. Logistiikka hoiti tapahtumaan esiintymislavan. Ensihoidon opettaja oli innoissaan, kun he pääsivät valmistautumaan tapahtuman ensiavun järjestämiseen.

Kun opiskelijat saavat itse suunnitella, niin he toteuttavatkin
mielellään!

– Jaana Jussila, lehtori

Opiskelijat saivat olla kaikessa mukana. Tekeminen lähti pienestä ja laajeni, kun muutkin tiimit innostuivat mahdollisuudesta päästä mukaan. Ihmisille tuli tunne, että tehdään aidosti ensi kertaa yhdessä asioita. Kaikki olivat jo seitsemältä aamulla laittamassa paikkoja ja tekniikkaa kuntoon. Sana tapahtumasta levisi laajalle, vaikka tapahtumaa ei juurikaan markkinoitu ulospäin.

Monet mukaan halunneet yritykset olivat positiivisesti yllättyneitä siitä, että tapahtumaan osallistuminen oli maksutonta. Yritykset halusivatkin laajasti osallistua ja olla mukana kertomassa itsestään. Tämä yrittäjän päivä oli loistava esimerkki mitä yhteistyöllä voi saada aikaan!