Tiimeissä tehdään yhdessä

Strategia tehdään yhdessä. Organisaatio olemme me yhdessä. Strategian ydin on myös tehty yhdessä. Tavoitteena on, että ihmiset tietävät mitä tavoitellaan ja löydämme yhdessä keinot päästä sinne. Se on myös hyvinvoinnin kannalta ratkaisevaa, että kaikki tietävät työn tarkoituksen. Tiimit ovat tyytyväisiä tapaan toimia yhdessä. Päätöksenteko moneen asiaan on lähellä: tiimeillä itsellään. Sisäänajo tiimimalliin vie toki aina oman aikansa. Toiset ovat heti tosi taitavia tiimimäisessä työskentelyssä ja päätöksenteossa, ja toisilla kestää hieman kauemmin, mikä on normaalia. Organisoitumisen mallia tuskin kukaan haluaisi enää muuttaa takaisin vanhaan. Vuonna 2023 malli alkoi kunnolla pyöriä.

Myös opiskelijapalautteet ovat olleet noususuuntaisia. Se kertoo uuden tiimimallin toimivuudesta. Aidolla osallisuudella on varmasti ollut siihen vaikutusta. Myös kasvaneet vastausprosentit luovat uskoa tekemiseen. Nähdään että asioihin voidaan vaikuttaa.

Kehittämishankkeita LHKK:ssä oli 16, joista 10 täysin uutta. On hieno juttu, että saadaan rahoituksia ja että tiimeillä on halu kehittää. Kaikki projektit ovat strategisesti valittuja kohteita. Tiimeiltä tulee signaaleja, hankeverkostoilta tulee kutsuja ja tietysti itse seuraamme rahoitushakuihin liittyviä trendejä, jotka sopivat LHKK:n strategiaan. Kun rahoitus saadaan, koordinointi voidaan vastuuttaa tietylle tiimille tai voidaan myös perustaa popup-tiimi.

Yksi esimerkki hyvästä tiimihengestä löytyy resursointi-tiimistä. Tiimi on ollut mukana muun muassa opiskelijahallinnon järjestämisessä. Tiimi on ollut tässä kehityksessä aktiivisen toimija ja kaikki ovat sitoutuneet siihen. Kehittäminen on ollut hedelmällisempää, kun mukana on ollut ihmisiä eri taustoista miettimässä kehittämistä. Kaiken taustalla on keskeinen välittäminen ja kunnioitus, avoin puhumisen kulttuuri ja hyvä tiimihenki. Hyvä henki näkyy kahvipöytäkeskusteluissa ja kaikissa kohtaamisissa. Tämän kaltainen kehittäminen vaatii jokaiselta oman osansa. Jokainen laittaa itsensä täällä likoon, omalla tavallaan ja tyylillään.

Jos joukkue voittaa joka vuosi, niin ei se voi olla aina tuuristakaan kiinni. Jokin poikkeuksellinen kulttuuri täällä on olemassa.
Ja tiimimalli selvästi tukee sitä.