Suomen paras johtoryhmä

Laajennetun johtotiimin ansiosta organisaatio tietää, mitä kaikkialla tapahtuu. Jokainen pääsee halutessaan osallistumaan, kun johtotiimin lisäksi kokoonpanossa on aina henkilöstöedustus kahdesta tiimistä, yksi osaamisen tiimistä ja yksi palvelutiimistä sekä kaksi opiskelijoiden edustajaa. Osallistuessaan päätösten tekemiseen opiskelijat myös oppivat kokouskäytäntöjä, joka kasvattaa heidän valmiuksiaan työelämää varten. Kaikki ovat yhdenvertaisia sekä täysivaltaisia puhumaan, ideoimaan, ehdottamaan ja kommentoimaan. Osallistujat voivat tuoda mukanaan myös ratkaistavia asioita. Parhaimmillaan asiat saadaan ratkaistua heti paikan päällä. Esityslistat ja muistiot ovat Intrassa kaikkien työntekijöiden nähtävillä.

Tekemisen taustalla on vahvasti strategia ja aito osallisuus. Laajennettuun johtotiimiin tulevat asiat ovat monipuolisia. 

Laajennettu johtotiimi on myös tiedon levittämisen paikka, samalla osoitetaan, että tietoa on saatavilla. Viisaus on ihmisissä ja se voidaan yhdistää. Malli kannustaa vaikuttamaan. Ihmisillä on täällä ratkaisuja.

Johtotiimin ajatus on, että autetaan ihmisiä yhdessä – ovatpa avun tarpeessa olevat sitten yrityksiä, opiskelijoita tai työttömiä. LHKK:ssä korostuu yhteisöllisyys ja yksilön saama apu. Ei tarvitse yksin auttaa, vaan meillä on porukka auttamassa.

Kyllä me olemme Suomen paras johtoryhmä.

Kollegat eri organisaatioista ovat olleet meihin yhteydessä ja meitä halutaan benchmarkata erityisesti kahden ison teeman, vastuullisuuden ja tiimiorganisaatiomallin tiimoilta. Kun LHKK:stä ja meidän tekemisen tavasta halutaan tietää lisää, se on signaali siitä, että teemme oikeita asioita.