Sähköisestä asianhallinnasta omaan tekoälyyn

LHKK:lle rakennettiin sähköinen kokoushallinta, jossa koko kokouksen prosessi on saatu digitalisoitua aina asialistasta pöytäkirjan sähköisiin allekirjoituksiin saakka. Nyt kaikki on keskitetysti yhdessä paikassa ja koko kokousprosessi saadaan tehtyä sähköisesti. Parhaimmillaan uusi ratkaisu vapauttaa aikaa muuhun tärkeään työhön. Työ säteili heti uutta: viime vuoden kehitystyön pohjalta kehitetään sähköinen arkisto. Eri asiakirjojen erilaiset säilytysajat ja julkisuusluokat voidaan huomioida uudessa automatisoidussa arkistoinnissa.

Dokumentointi tekoälyn ruokana

Viime vuonna starttasi kehittämistyö, joka tähtää oman tekoälyn käyttöönottoon. Sen taustalla on dokumentointikulttuurin kehittäminen sekä hiljaisen tiedon näkyväksi tekeminen. Henkilöstölle on luotu aiheittain työtiloja, joissa on valmiita dokumentointipohjia ensisijaisesti ihmisen itsensä käyttöön. Tarkoitus on, että ihminen voi dokumentoida omaa työtään helpottaakseen: joka kerta samaa asiaa ei tarvitse keksiä tai etsiä uudelleen, vaan käyttäjä löytää tiedon helposti. Samalla syntyy dokumentaatiota myös muiden käyttöön.

Dokumentoinnin tavoitteena on myös tuottaa dataa tekoälylle. Ratkaisuja tekoälyyn kyllä on olemassa, ja kuka tahansa voi tehdä vaikka botin. Mutta voittajia ovat ne, kenellä on olemassa osaamista ja tietoa tekoälylle sen kouluttamiseen. Samalla kun ihminen taltioi itselleen tietoa, voimme tulevaisuudessa hyödyntää tietoa tavoilla, joita emme edes vielä tiedä. Niistä ehkä enemmän sitten seuraavassa onnistumiskertomuksessa.