Sähköauto oppimisympäristönä

Liikenne sähköistyy hurjaa vauhtia. Suomen ja maailman myydyin auto vuonna 2023 oli sähköauto. LHKK kilpailutti sähköauton sekä siihen liittyvän korjauskaluston hankinnan. Myös opetushenkilökunnan osaaminen päivitettiin.

Nyt opetuksessa voidaan vastata entistä paremmin sähköistyvän liikenteen tarpeisiin, kun auto-osastolla on sähkö/hybridiauto, joka soveltuu hyvin hybridi- ja sähköautojen huoltamisen opetukseen.

Auton SFS6002-sähköturvallisuus on  pakollinen osa ajoneuvomekaanikon perustutkinto-opintoja. Meiltä saa sähköistyvän liikenteen osaamisen perusteet, jonka jälkeen opiskelijat erikoistuvat sähkö- ja/tai hybridiautoihin merkki- ja mallikohtaisesti.

Sähköautoista puhuttaessa kyseessä on korkeajänniteajoneuvo. Henri Juotteen esitellessä autoa ja tiloja mieleen tulee myös turvallisuus; akuston kanssa on oltava tarkkana. Siksi työkalujenkin on oltava just eikä melkein: eristettyjä ja juuri sähköauton  huoltamiseen tarkoitettuja. Virheitä ei voi tulla. Mikäli tulevaisuudessa huoltamo ei pysty ottamaan

korkeajänniteajoneuvoja vastaan, niin kilpailussa mukana pysyminen tulee olemaan mahdotonta. Siksi sähköistyvän liikenteen osaajiin panostetaan nyt huolella. LHKK:stä valmistuva osaaja on alan kärjessä rakentamassa menestystä niin itselleen kuin alueen yrityksiin.