Raksa Pedagogisella pysäkillä

Pedagogisella pysäkillä käsitellään alan kokonaistilannetta opiskelijanäkökulmasta. Paikalla ovat alan opettajat, ohjaaja, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, kuraattori, terveydenhoitaja ja opiskelijapalveluiden johtaja. Tärkeää on, että ammattialan henkilöstö osaa ajatella, että opiskelijat ovat heille yhteisiä ja työtä tehdään yhdessä. Olennaista opiskelijoiden asioiden hoitamisessa on se, että yhteistyö toimii ammattialan oman henkilöstön kesken. Pedagoginen pysäkki tarjoaa myös laajan läpileikkauksen opiskelijoiden tilanteeseen onnistumisineen ja huolineen.

Tällöin saadaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kiinni opiskelijoiden tuen ja ohjauksen tarpeista ja saadaan yhdessä sovittua, mitä kukin henkilöstön jäsen tekee ja keitä tarvitaan moniammatillisiin tapaamisiin ja toimenpiteisiin.

Pedagogiset pysäkit ovat joka alalla kerran kuussa ja kestävät n. tunnin. Pysäkit antavat struktuurin toiminnalle ja kaikki opiskelijoiden ohjaukseen ja tukemiseen liittyvät henkilöt pysyvät kartalla asioista. Rakennusalan henkilöstö on kehittänyt lisäksi omaa mallia, joka auttaa heitä pysymään yhdessä tietoisina opiskelijoiden kokonaistilanteesta myös muilta osin kuin tuen ja ohjauksen tarpeen näkökulmasta. Heillä on samalla alustalla koulutus- ja oppisopimukset kestoineen ja työpaikkoineen, näyttöjen tilanne, opintoajat jne. Lisäksi värikoodit kertovat yhdellä katsomisella, mikä on opintojen etenemisen tilanne kokonaisuudessaan.

Rakennusalalla on lähtenyt hyvin toteutumaan tämä malli. Parasta on se, että tässä tehdään yhdessä. Näemme heti kuka tarvitsee ja mitä. Tämä on meidän kehittämä juttu.
Päävastuu on tiimillä ja muu porukka tulee tähän mukaan tukemaan.

– Sari Saukoniemi, opiskelijapalveluiden johtaja