Opiskelijan onnistuminen on meidän onnistumisemme

Opiskelijoiden ammatillisen kasvun seuraaminen on opettajia ja ohjaajia palkitsevaa. Kouluttaessaan

tulevaisuuden ammattilaisia opetushenkilökunta tuntee opiskelijoiden onnistumiset myös omiksi onnistumisikseen.

Opinto-ohjaaja Maria Arjoniemi kokee onnistuneensa etenkin huomatessaan opiskelijan tilanteen etenevän. Opiskelijalle parhaiten sopiva polku löytyy usein kun erilaisia vaihtoehtoja pohditaan yhdessä opiskelijan, henkilökunnan ja verkoston kanssa. Tällainen yhteistyö auttaa opiskelijaa onnistumaan, sillä voimme joustavasti muuttaa suunnitelmia tilanteen sitä vaatiessa.

Opiskelijan onnistuminen on myös opetus- ja ohjaushenkilöstön onnistuminen!

– Maria Arjoniemi, opinto-ohjaaja

Kun opiskelija löytää itselleen sopivimmat vaihtoehdot ja pääsee tilanteessaan eteenpäin, palkitsee se hänen lisäkseen myös hänen tukenaan olleita työntekijöitä.