Markkinointiameeba

Jaettu vastuu ei ole kenenkään vastuu, paitsi meillä täällä LHKK:ssa. Markkinointi ja ulkoinen viestintä ei ole enää vain markkinointi-ihmisten vastuulla, vaan jokaisen joka sitä oikeasti työssään tekee. Sitä tehdään ja kehitetään yhdessä ja yhteistyössä, erilaisilla kokoonpanoilla ja erinäisten teemojen ympärillä.

Markkinointi ei ole enää yhden tai kahden ihmisen johdettavissa vaan ameeban lailla jatkuvasti muuntuva organismi. Hajautetulla mallilla saadaan valjastettua kaikki asianosalliset sekä otettua kaikki ilo irti käytössä olevasta resurssista.

– Tanja Uusitalo, viestintäpäällikkö

Vapaus tehdä ja mahdollisuus vaikuttaa motivoivat ja tarjolla oleva tuki madaltaa kynnystä kokeilla ja kehittää. Kun monien eri alojen asiantuntijat lyövät viisaat päänsä yhteen, syntyy aina jotain sellaista mitä yksikään markkinointiguru ei voisi saada yksinään aikaan. Ilman tätä porukkaa olisi esimerkiksi ulkoisen viestinnän kehittämisen tiekartta varmasti hyvin paljon suppeampi. Markkinoijayhteisömme lisäksi jokainen yhteisömme jäsen tietää oman roolinsa   markkinoinnissamme: jokainen meistä on firmamme kävelevä käyntikortti.