Kohti kestävää työllistymistä Lounais-Hämeessä

ESR-rahoitteinen LHKK:n koordinoima Kohti kestävää työllistymistä Lounais-Hämeessä -hanke kohdistuu kaikkiin alueen työnhakijoihin ja kokoaa heidän tarvitsemansa palvelut yhteen keskitetysti. Hanke edistää Forssan seudun         työllisyydenhoidon ekosysteemin, Virta-verkoston, toimintaa. Verkoston tekeminen on konkreettista, tavoitteellista ja yhteiseen tekemiseen uskovaa.

Virta-verkostoon     kuuluvat     kaikki alueen kunnat (Forssa, Jokioinen, Humppila, Tammela, Ypäjä), Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Fokka Säätiö, Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeen ammatti-instituutti, Forssan Yrityskehitys, Hämeen TE-palvelut, Hämeen ELY-keskus, OmaHäme ja Kela.

Virta-verkoston työn edistäminen on tärkeää. Se on hankkeen
kärkionnistumisia. Vaikka taustalla on allianssisopimus, niin kaiken takana on yhteinen tahtotila.
 
– Satu Kaskinen, projektipäällikkö

Virta-verkoston toimijat ovat olleet tyytyväisiä yhteisen ekosysteemin tekemisen tapaan. Palveluita on pystytty muotoilemaan yhdessä ja suunnitelmat kantavat  hedelmää. Hankkeen kautta yhdessä tehden on voitu reagoida alueen työtilanteisiin. Esimerkiksi maahanmuuttajataustaisille työnhakijoille on onnistuttu löytämään         uudenlaisia ratkaisuja yhteistyössä.

Lopulta on kyse siitä, että alueen ihmiset löytävät töitä ja yritykset saavat osaavaa työvoimaa. Hanke on LHKK:ltä iso panostus työllisyyden hoitoon ja seudun menestykseen. Kyse on poikkeuksellisesta toiminnasta työllisyydenhoidossa, sillä tällaista ei ole Suomessa ennen nähty.