C.P.E. Production ja osaavan työvoiman virtaus

C.P.E. Production valmistaa varusteita puolustusteollisuudelle: kaikkea luotiliiveistä mellakkavarusteisiin. Yrityksen tuotteille on kysyntää ja osaavaa työvoimaa tarvitaan vastaamaan tarpeeseen. Yrityksessä on ollut aiemminkin       hyviä kokemuksia maahanmuuttajataustaisista työntekijöistä ja työvoimatarpeen tullessa yrityksen                             toimitusjohtaja Harri Kolu hyödynsi yrityksen kontakteja ja osallistui Tekijä2023-rekrytapahtumaan Forssassa. Innokkaita työntekijöitä löytyi heti mukaan.

Snizhanalla ja Anastasialla on todella hyvä motivaatio. Opiskeluun ja työn tekemiseen. Suomen kielen opiskelu myös toimii LHKK:n avustuksella hienosti.

– Harri Kolu, C.P.E Production Oy, Toimitusjohtaja

Oppisopimus on työnantajan näkökulmasta loistava mahdollisuus. Kahdentoista kuukauden aikana 40 ihmistä on palkattu. Kielikoulutuksen ja työelämätaitojen kannalta yhteistyö LHKK:n kanssa on myös täydellinen ratkaisu.

Karita Stenfors-Selkälä on tekstiili- ja muotialan perustutkinto- opiskelijoiden vastuuopettaja ja on ollut rakentamassa yritysyhteistyötä. Karita kehuu LHKK:ää työnantajana sekä yhteistyötä C.P.E:n kanssa. Hän näkee vahvasti voimaa siinä, että LHKK voi räätälöidä ketterästi ratkaisuja alueen yritysten tarpeisiin.

Snizhana Sira ja Anastasiia Khinieva kertovat töiden löytymisen olleen iloinen asia. He ovat saaneet apua niin töissä kuin vapaa-ajallakin, esimerkiksi oikean kuntosalin löytämiseen. Myös työterveyshuollon tuoma turva ja avuliaat työkaverit saavat heiltä kehuja.

Kaikki ovat hyviä ihmisiä. Täällä on hyviä ihmisiä.

– Snizhana Sira, opiskelija