Ambassador-hanke vei Euroopan Komissioon

Hyvinvointitaitoja ammatilliseen koulutukseen -hanke on saanut paljon aikaan. Covid-pandemia aiheutti paljon        opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä ongelmia, kuten ahdistuneisuutta ja sosiaalisen kanssakäymisen               haasteita. Nämä haasteet puolestaan heijastuivat suoraan työelämään. Samat haasteet oli huomattu Espanjassa ja Englannissa kumppanioppilaitoksissa. Kaikki kumppanioppilaitokset olivat tiedostaneet, että

hyvinvointitaitoihin voitaisiin ammatillisessa koulutuksessa panostaa enemmän. Hanke lähti vastaamaan tähän tarpeeseen: löytämään ratkaisuja ja menetelmiä yhdessä kumppaniorganisaatioiden osaajien kanssa.

Yhteistä koulutuskonseptia oli luomassa opetushenkilöstöä kaikista kolmesta oppilaitoksesta. Positiiviseen psykologiaan perehtyneen Sanna Toukkarin osaamista hyödynnettiin hankkeessa valtavasti. Lisäksi mukana olivat Sanna Seppänen, Mari Mattila ja Tarja Haaranen-Fonsel sekä useampi opettaja Espanjasta.

Koulutusmateriaalit kasattiin Padlet-alustalle ja erilaisia harjoituksia testattiin hankkeen kahdessa viikon mittaisessa lähijaksossa Suomessa ja Espanjassa. Opiskelijat valitsivat parhaat harjoitukset koulutusviikkojen jälkeen ja ne koottiin e-kirjaksi. Hanke oli hieno kokemus lähes kolmellekymmenelle opiskelijalle, joista osa matkusti ulkomaille ensimmäistä kertaa.

Hankkeen lopputuloksen nivoo yhteen Teacher’s manual -ohjekirja, joka visualisoidaan opiskelijatyönä täällä LHKK:ssä.

– Miia Ojala, opinto-ohjaaja

Opetushallitus jakoi hankkeen hyviä tuloksia Euroopan komissiolle ja koordinaattorit Miia Ojala ja Espanjan Beatriz Fernandez Diaz kutsuttiin maaliskuussa 2024 esittelemään tuloksia komission järjestämään koulutukseen opettajille, jotka olivat ympäri Eurooppaa.