Uutinen

LHKK:N MALLI MUKANA TULEVAISUUDENTUTKIMUKSEN MAAILMANKONFERENSSISSA

avatar

Jukka-Pekka 19.9.2023

wfsf xxv world conference

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän arvoihin ja toimintaperiaatteisiin kuuluu, että kehitystyö tehdään yhdessä opiskelijoiden, henkilöstön, luottamushenkilöiden ja työelämän edustajien kanssa. Osana strategiatyötä ja sen toimeenpanoa LHKK:n tulevaisuuskoordinaattori on yhteistyötiimin kanssa luonut mallin tulevaisuusajattelun kehittämiseen ja vienyt sitä erityisesti osaksi opiskelijoiden osaamisen kehittämistä. Tulevaisuuspohdintaa eri menetelmillä on kokeiltu kaikilla aloilla yhteistyössä opetus- ja ohjaushenkilöstön kanssa.

Pariisissa järjestetään Maailman Tulevaisuudentutkimuksen Liiton 25. Maailmakonferenssi ”Tutkien liminaalisuuksia. Luoden tiloja rajattomille tulevaisuuksille.” Yksi konferenssin teemoista kytkeytyy erityisesti tulevaisuusajattelun rajojen laajentamiseen tavoitteena saada tulevaisuuslukutaito oppiaineena samanlaiseen asemaan kuin historia. Tähän teemaan liittyen jätettiin kesän aikana konferenssin järjestäjille LHKK:n esitys (abstrakti). Elokuussa tuli tieto, että LHKK:n tekemää tulevaisuustyötä tullaan esittelemään verkon välityksellä kaikille etänä ja paikan päällä osallistuville tulevaisuuksista kiinnostuneille. Konferenssi pidetään Pariisissa 23.-27.10.2023 hybridinä.

Kyseessä on erinomainen mahdollisuus tuoda LHKK:ssa tehtävää tulevaisuustyötä vahvemmin esille niin kotimaisella kuin kansainvälisellä tasolla sekä muistuttaa tulevaisuuslukutaidon vahvistamisen tärkeydestä ammatillisen koulutuksen osana. Ammatillisen koulutuksen tehtävä on olla mukana tukemassa yhteiskunnan ja osaamistarpeiden muutosta ja sitä voi ja kuuluukin tehdä myös tulevaisuustyön keinoin. Yksi elinikäisen oppimisen avaintaitoja on kyky sopeutua työelämän muutoksiin ja sitä on hyvä harjoitella opintojen aikana pohtimalla erilaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia.

Tulevaisuuskoordinaattori Kristiina Paju esittelee LHKK:n mallia konferenssissa otsikolla Teaching and studying futures as part of vocational education and training – an example from Forssa, Finland.

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän mallin lisäksi Pariisissa esitellään Suomesta VTT:n, Aalto yliopiston ja Tulevaisuudentutkimuskeskuksen malleja.

Konferenssin ohjelma

Lisätietoja:
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä
Tulevaisuuskoordinaattori Kristiina Paju p. 040 563 4965
Rehtori Heli Elo-Vuola p. 040 713 0580