Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Yhteishankinta

Yhteishankintakoulutus on yrityksen, työhallinnon ja kouluttajatahon yhteistyössä suunnittelemaa, hankkimaa ja rahoittamaa koulutusta, jonka tavoitteena on ylläpitää ja kehittää henkilöstön osaamista. Asiantuntijamme auttavat sisällön suunnittelussa, neuvovat rahoitushakemuksen tekemisessä ja kokoavat verkostostaan sopivimmat kouluttajat.

Yhteishankintakoulutus on hyvä vaihtoehto silloin, kun

  • etsitään ammattitaitoisia työntekijöitä eikä yrityksen tarvitsemia osaajia valmistu muusta koulutuksesta
  • tarvitaan henkilöstölle räätälöityä ammatillista perus- tai lisäkoulutusta lomautustilanteissa
  • halutaan auttaa taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisanottuja työntekijöitä löytämään uuden ammatin tai työpaikan tai tukea toistaiseksi lomautettuja työntekijöitä

Kysy lisätietoja yhteishankintakoulutuksista

Mika Palanen, puh.  040 3474 044
Anna-Leena Rantala, puh. 040 3474 031

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lhkk.fi

 

Yhteishankintakoulutus

Yhteishankintakoulutus on yrityksen tarpeisiin suunniteltua koulutusta, jossa työnantaja osallistuu koulutuksen kokonaiskustannuksiin 20 -75 % yrityksen koosta ja koulutuksesta riippuen. Yhteishankintakoulutuksen rahoittaa osittain paikallinen ELY-keskus. Toteutus suunnitellaan aina yhteistyössä oppilaitoksen, yrityksen ja ELY-keskuksen kanssa. Toimimme yrityksesi apuna koulutuksen suunnittelussa sekä rahoitukseen ja toteutukseen liittyvässä hallinnoinnissa.

RekryKoulutus yritysten rekrytointitarpeisiin

RekryKoulutus on hyvä vaihtoehto, jos et löydä työnantajana ammattitaitoisia työntekijöitä eikä alan osaajia valmistu lähiaikoina. RekryKoulutus suunnitellaan yhteistyössä yrityksen ja paikallisen ELY-keskuksen kanssa työnantajayrityksen (tai useamman työnantajan) rekrytointiitarpeisiin. Tavoitteena voi olla perus-, lisä-, täydennys- tai ammatinvaihtoon tähtäävä koulutus. Koulutukseen sisältyy tietopuolista opetusta, ohjattua työssäoppimista ja työharjoittelua. Rekrykoulutus kestää pääsääntöisesti 3–9 kuukautta, vähimmäiskesto on 10 koulutuspäivää. Koulutus antaa opiskelijoille pätevyyden tiettyyn ammattiin tai työtehtävään. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät yritykseen. Työllistyä voi esimerkiksi myös vuokratyövoimaa tarjoavaan yritykseen tai yrittäjänä toimeksiantosuhteeseen työnantajan kanssa. Työnantajan maksuosuus on 30 prosenttia hankintasopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta.

Osaavaa työvoimaa TäsmäKoulutuksella

TäsmäKoulutus on yrityksen nykyiselle henkilöstölle suunnattua koulutusta, kun yrityksen toiminta tai sen käyttämä teknologia muuttuu. Koulutus päivittää yrittäjän tai työntekijöiden osaamisen. Sen tavoitteena on myös estää lomautuksia tai irtisanomisia. Koulutus voidaan toteuttaa määräaikaisten lomautusten aikana tai niiden asemesta. TäsmäKoulutus sisältää koulutusta, työssäoppimista ja työharjoittelua. Koulutuksen kokonaiskesto on vähintään 10 koulutuspäivää opiskelijaa kohden.

TäsmäKoulutusta voivat hankkia etenkin pienet ja keskisuuret yritykset. Koulutukseen voivat osallistua myös yrittäjä itse sekä yrityksen vuokratyöntekijät. TäsmäKoulutusta voi hankkia myös julkinen sektori – valtio, kunnat, kuntayhtymät ja seurakunnat. Työnantajan maksuosuus on 20–75 prosenttia koulutuksen kokonaiskustannuksista.

Koulutusta yrityksen muutostilanteissa

MuutosKoulutuksella yritys voi kantaa vastuuta työntekijöidensä tulevaisuudesta, kun työt loppuvat ja yritys irtisanoo tuotannollisista tai taloudellisista syistä henkilöstöään. Koulutus soveltuu myös tilanteisiin, joissa henkilöstöä lomautetaan toistaiseksi ja paluu aiempaan työhön on epävarmaa. Koulutusohjelma räätälöidään osallistujien tarpeiden yhteistyössä Faktian, työnantajan ja paikallisen ELY-keskuksen kanssa. MuutosKoulutus sopii myös julkisen sektorin työnantajille. Työnantajan maksuosuus on 20 prosenttia koulutuksen kokonaiskustannuksista.

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Neuvonta p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Tietosuoja