Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Kannustava työpaikkaohjaaja on yrityksen vetonaula 

Tulee työpaikalle sitten harjoittelija, uusi kokenut osaaja tai uransa alussa oleva kesätyöntekijä, on perehdytys niin työtehtäviin kuin työyhteisöön hyvin tärkeää. Kun henkilö kokee osaavansa tehtävänsä ja kuuluvansa porukkaan, hänen tuottavuutensa kasvaa ja yhteisönne hyvinvointi lisääntyy.  

Ammattilaisuus ei ole vain osaamista, siihen liittyy alan tuntemus ja ammattiylpeys. Työpaikkaohjaaja on myös ammatillisen kasvun tukija ja aloittelijan kumppani matkalla ammattilaiseksi. Taidolla hoidetulla perehdytysvaiheella niin opiskelijat, kesätyöntekijät kuin uudet osaajat muuntuvat nopeammin harjoittelijoista osaaviksi työkavereiksi. Työpaikkaohjaajan kannustuksella ja tuella valtava merkitys etenkin urapolun alkumetreillä.  

Panostukset perehdytykseen ja ohjaukseen kertovat myös työnantajan vastuullisuudesta, parantavat työnantajakuvaa ja helpottavat onnistuneita rekrytointeja tulevaisuudessa. Työpaikkaohjaukseen ja ohjaajien osaamisen kehittämiseen sijoitettu työaika siis maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. 

Lue lisää työpaikkaohjaajakoulutuksesta sekä muista ohjausosaamisen kehittämisen tavoista täältä. (linkki koulutukset-sivulle) 

Työpaikalla tapahtuva oppiminen  

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat suorittavat osan opinnoistaan työelämässä oppien. Koulutus työpaikalla suunnitellaan osana opiskelijan henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa, HOKSia. Opiskelijan työpaikkaohjaaja osallistuu työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnitteluun, ohjaukseen ja arviointiin. Työpaikkaohjaajat saavat tarvitsemansa perehdytyksen ja tuen työpaikalla tapahtuvaan opiskelijan oppimisen ohjaukseen. Opiskelija osallistuu myös itse työpaikalla tapahtuvan oppimisen sisällön suunnitteluun. 

Opiskelijan ohjaaminen työpaikalla antaa myös työpaikkaohjaajalle oivan mahdollisuuden oppia uutta ja kehittyä sekä omalla alallaan että ohjaajana. Työpaikkaohjaajan tueksi on rakennettu mm. valtakunnallinen Ohjaan.fi –sivusto , josta löytyy hyödyllistä tietoa työpaikkaohjaajana kehittymiseen. 

Valtakunnallinen työpaikkaohjaajan palaute 

Valtakunnallisen työelämäpalautteen kerääminen opiskelijoiden työelämäjaksoilta aloitettiin 1.7.2021. 

Palaute on tärkeä kanava oppilaitoksen ja työelämän yhteisessä yhteistyön kehittämisessä. Palaute on myös hyvä mahdollisuus työelämälle tuoda esille ajatuksiaan, näkemyksiään ja toiveitaan. Kyselyllä on vaikutusta myös koulutuksen järjestäjän saamaan rahoitukseen. Palautekysely sisältää 10 monivalintakysymystä sekä mahdollisuuden antaa myös vapaamuotoista palautetta. Linkki palautekyselyyn toimitetaan opiskelijan vastuullisen työpaikkaohjaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Palautekysely ei koske opiskelijan toimintaa. Kysely on anonyymi ja sen voi toimittaa toiselle henkilölle vastattavaksi, mikäli tämä katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. 

Saadessasi palautelinkin sähköpostiisi, muistathan antaa meille palautetta yhteistyömme onnistumisesta. Kiitos! 

LHKK:n työpaikkaohjaajien verkosto 

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä perustaa työpaikkaohjaajien verkoston syksyllä 2022.

 

 

 

 

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Neuvonta p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Tietosuoja