Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja valmennusmateriaali työpaikkaohjaajalle

Koulutus työpaikalla suunnitellaan osana opiskelijan henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa, HOKSia. Työpaikkaohjaaja osallistuu työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnitteluun, ohjaukseen ja arviointiin. Työpaikkaohjaajat saavat tarvitsemansa perehdytyksen ja tuen työpaikalla tapahtuvaan opiskelijan oppimisen ohjaukseen. Opiskelija osallistuu myös itse työpaikalla tapahtuvan oppimisen sisällön suunnitteluun.

Opiskelijan ohjaaminen työpaikalla antaa myös työpaikkaohjaajalle oivan mahdollisuuden oppia uutta ja kehittyä sekä omalla alallaan että ohjaajana. Työpaikkaohjaajan tueksi on rakennettu mm. valtakunnallinen Ohjaan.fi –sivusto, josta löytyy hyödyllistä tietoa työpaikkaohjaajana menestymiseen.

Työpaikkaohjaajan kannattaa tutustua seuraavien linkkien tarjoamiin materiaaleihin, jotka antavat hyvää tietoa työpaikkaohjaajan roolista, tehtävistä ja onnistuneesta ohjauksesta. Lisäksi mestariohjaaja -linkin takaa löytyy erilaisia videoita ja mielenkiintoisia testejä oman ohjausosaamisen kehittämiseksi.

Tutustumisen arvoisia linkkejä:

Mihin työpaikkaohjaajaa tarvitaan?

Onnistuneen ohjauksen periaatteita 

Valtakunnallinen työpaikkaohjaajan palaute

​Valtakunnallisen työelämäpalautteen kerääminen aloitetaan 1.7.2021.

Palaute on tärkeä kanava oppilaitoksen ja työelämän yhteisessä yhteistyön kehittämisessä. Palaute on myös hyvä mahdollisuus työelämälle tuoda esille ajatuksiaan, näkemyksiään ja toiveitaan. Kyselyllä on vaikutusta myös koulutuksen järjestäjän saamaan rahoitukseen. Palautekysely sisältää 10 monivalintakysymystä sekä mahdollisuuden antaa myös vapaamuotoista palautetta. Linkki palautekyselyyn toimitetaan opiskelijan vastuullisen työpaikkaohjaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Palautekysely ei koske opiskelijan toimintaa. Kysely on anonyymi ja sen voi toimittaa toiselle henkilölle vastattavaksi, mikäli tämä katsotaan tarkoituksenmukaiseksi.

Saadessasi palautelinkin sähköpostiisi, muistathan antaa meille palautetta yhteistyömme onnistumisesta. Kiitos!

 

 

 

 

 

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Tietosuoja