Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Työpaikkaohjaajakoulutukset

Työpaikkaohjaaja voi olla perehdyttäjä, opastaja, kannustaja ja työkaveri. Mitä onnistunut työpaikkaohjaus edellyttää ja mitä siinä pitää ottaa huomioon? Ohjaustehtävä on kiinnostava, mutta miten sen saa sovitettua muuhun työhön? Työpaikkaohjaajan tehtävä on tärkeä. Perehdyttämisen lisäksi ohjaaja toimii usein linkkinä uuden henkilön ja muun työyhteisön välillä ja siten hänellä on hyvä mahdollisuus edistää aloittelijan pääsyä porukkaan.

Opiskelijan työpaikkaohjaajana onnistuminen edellyttää perehtymistä ohjaamisen lisäksi työelämässä oppimisen käytäntöihin kuten suunnitteluun, toteutukseen ja osaamisen arviointiin. Nämä voivat herättää monia kysymyksiä.

Koulutussopimus vai oppisopimus ja mitä eroa niillä on? Mitä HOKS tarkoittaa ja mihin arviointi perustuu? Kestävä tulevaisuus osana työssäoppimisjaksoa- miten huomioida kestävän kehityksen sosiaaliset, taloudelliset, ekologiset ja kulttuuriset näkökulmat työssä?

Näitä ja monia muita tärkeitä aiheita käsitellään työpaikkaohjaajakoulutuksissa.  Valitse sinun toiveidesi mukainen toteutus ja ilmoittaudu mukaan.  Kaikki koulutukset ovat maksuttomia ja niitä voidaan toteuttaa myös räätälöitynä juuri teidän tarpeisiinne.

Työpaikkaohjaajakoulutukseen on tarjolla monia vaihtoehtoja kuten:

 • Työpaikkaohjauksen perusteet, itsenäinen verkkokoulutus
 • Työpaikkaohjauksen perusteet, lähi- tai etätoteutus 8h
 • Alakohtaiset työpaikkaohjauksen syventävät koulutukset
 • Työpaikkaohjaajakoulutus räätälöitynä teidän yritykseenne
 • Työpaikkaohjaajana toimiminen –osatutkinto 5 osp (oppisopimus) Hakeudu koulutukseen

Laajempien kokonaisuuksien lisäksi on tarjolla lyhyitä koulutuksia eri teemoista. Katso tulevat toteutukset koulutuskalenterista.

Lisätietoja: Työelämäkoordinaattori Elina Koivuniemi  elina.koivuniemi@lhkk.fi, p. 050 473 4477

 

Työpaikkaohjaajakoulutusten koulutuskalenteri 

Työpaikkaohjauksen perusteet

Koulutuksen tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja tutustuu perehdyttämisen ja ohjauksen perusteisiin, opiskelun vaihtoehtoihin sekä työllistymisen palveluihin. Työpaikkaohjaaja perehtyy työelämässä oppimisen suunnitteluun, toteutukseen ja osaamisen arviointiin.

Työpaikkaohjaaja, itsenäinen verkkototeutus

Osallistuja voi suorittaa koulutuksen It’s Learning-verkkoalustalla silloin kuin se omaan aikatauluun sopii.

Ajankohta: Non-stop-aloitus

Työpaikkaohjaaja, etäkoulutus syyskuun toteutus

Koulutukseen kuuluu 2 tapaamista Teamsissa sekä itsenäistä verkko-opiskelua. Koulutuksen kesto n. 8h.

Ajankohta: Teams-tapaamiset 15.9.2022 klo 14.00-15.30 ja 29.9.2022 klo 14.00-15.30
Kouluttaja Anni Hult

Työpaikkaohjaaja, etäkoulutus marraskuun toteutus

Koulutukseen kuuluu 2 tapaamista Teamsissa sekä itsenäistä verkko-opiskelua. Koulutuksen kesto n. 8h.

Ajankohta: Teams-tapaamiset 9.11.2022 klo 14.00-15.30 ja 23.11.2022 klo 14.00-15.30
Kouluttaja Anni Hult

Teemakoulutukset 

Onnistunut perehdytys

 • Henkilöstö organisaation menestystekijänä
 • Organisaatiokulttuurin merkitys työssä
 • Perehdyttämistä vai työn opastusta?
 • Ammattietiikka

Ajankohta: 6.9.2022 klo 8.15-14.30 
Toteutus: Teams-etätoteutus
Kouluttaja Minna Honkala

Tunne vahvuutesi työpaikkaohjaaja!

Päivän aikana tarkastellaan omia vahvuuksia sekä sitä, miten ne näkyvät ohjaustyössä. Pohdimme myös mitä ohjaus on ja miten siinä voi hyödyntää omia ja opiskelijan vahvuuksia.

Ajankohta: 5.10.2022 klo 9.00-14.00
Toteutus Teams-etäkoulutus
Kouluttaja Anni Hult

Nepsy-piirteisten opiskelijoiden työssäoppimisen tukeminen

 • keskittymisen ja tarkkaavuuden häiriöiden vaikutuksista opiskelijan oppimiseen
 • keinoja oppimisen tukemiseen sekä muita menetelmiä, joita voi hyödyntää ohjauksessa.

Ajankohta: 7.11. klo 12.00-15.00
Toteutus lähiopetus (Saksankatu 27, Forssa)
Kouluttaja Sanna Toukkari

Työpaikkaohjaajan ohjaustaidot

 • Mitä ohjaus on?
 • Mitä tulee huomioida hyvässä ohjauksessa?

Ajankohta: 1.12.2022 klo 12.00-15.00
Toteutus Teams-etäkoulutus
Kouluttaja Anni Hult

Monikulttuurinen osaaminen ohjauksessa

Monikulttuurinen osaaminen ohjauksessa -verkkokursseja järjestetään 3 vielä tämän vuoden aikana. Tässä ajankohdat:
 Koulutuksessa hankit osaamista monikulttuurisesta ohjausosaamisesta, kulttuurien välisistä erovaisuuksista sekä kieli- ja kulttuuritietoisesta ohjauksesta työpaikkaohjaajana toimimisen tueksi. Lisäksi koulutuksen sisältönä on erilaiset ohjaukseen liittyviä menetelmät ja materiaalit, joita voit hyödyntää monikulttuurisen opiskelijan ohjaustilanteissa.

12.10. mennessä ilmoittautuminen
13.10 aukeaa verkkokoulutuksen materiaali
20.10. klo 8.30-10.30 TEAMS-keskustelu

10.11. mennessä ilmoittautuminen
11.11. aukeaa verkkokoulutuksen materiaali
17.11. klo 14-16 TEAMS-keskustelu

23.11. mennessä ilmoittautuminen
24.11. aukeaa verkkokoulutuksen materiaali
1.12. 8.30-10.30 TEAMS-keskustelu

HUOM: Ilmoittautuminen näihin linkin kautta

https://ohjaan.fi/tyoelamassa-oppimisen-ohjaaminen-verkkokoulutus/tyoelamassa-oppimisen-ohjaaminen-verkkokoulutus-ilmoittautuminen/

Alakohtaiset syventävät koulutukset 

Osaamisen arviointi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa (lähihoitaja)

Ajankohta: 14.9.2022  klo  12.30- 15.30
Toteutus: lähikoulutus (Saksankatu 27, Forssa)
Kouluttaja Maija Tuomola

Työvalmentaja työpaikkaohjaajana

Ajankohta: 21.9.2022 klo 13.00-15.30
Toteutus Teams -etäkoulutus
Kouluttaja Anni Hult

Osaamisen arviointi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa (lähihoitaja)

Ajankohta: 26.10.2022 klo 12.15-16.00
Toteutus  Teams-etäkoulutus
Kouluttaja Maija Tuomola

Kasvatus- ja ohjausalan tutkintojen alakohtainen työpaikkaohjaajakoulutus

Ajankohta: 31.10.2022 klo 13-16
Toteutus Teams-etäkoulutus
Kouluttajina Leena Liukkonen ja Minna Nouko

Erityinen tuki työpaikalla sotealalla

Mitä erityinen tuki tarkoittaa? Yksilöllinen ohjaus työpaikalla

Ajankohta: 16.11.2022 12.30-15.30
Toteutus lähiopetus (Saksankatu 27, Forssa)
Kouluttaja Maija Tuomola

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Tietosuoja