Ammatilliset opettajat

Sosiaali ja terveysalan lehtori

Hae paikkaa

Haemme osaavaan joukkoomme sosiaali- ja terveysalan (hoitotyö) lehtoria vakituiseen virkaan 1.12.2023 alkaen.

Sosiaali- ja terveysalan lehtorin tehtävät painottuvat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opetuksiin liittyviin kokonaisuuksiin. Lehtori toimii tiimin jäsenenä huolehtien yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta, opiskelijoiden opetuksesta ja ohjauksesta oppilaitoksessa sekä työpaikalla, näyttöjen arvioinnista sekä koulutusten suunnittelusta ja kehittämisestä yhdessä muun tiimin kanssa.

Haemme asiantuntevaan joukkoomme kelpoisuusehdot täyttävää osaajaa. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuus vaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 13 a § mukaan. Tehtävässä edellytetään sosiaali- ja terveysalan koulutusten tuntemusta, ajantasaista ja laaja-alaista työkokemusta hoitotyöstä, erityisesti gerontologisesta hoitotyöstä ja/tai mielenterveystyöstä tai vammaistyöstä sekä valmiutta opettaa ensiapua, opiskelijalähtöistä ja ammatillista kasvua tukeavaa ohjausotetta, joustavuutta muuttuvissa tilanteissa sekä tiimityötaitoja.

Eduksi katsomme kokemuksen opetustyöstä toisella asteella, monikulttuuristen ryhmien opetuksesta, verkkopedagogiikan ja VR/AR-teknologian hyödyntämisestä opetuksessa, Wilma- ja ItsLearning oppimisympäristöjen käytöstä sekä Lounais-Hämeen alueen työelämätuntemuksen.

Ennen tehtävän vastaanottamista valitun tulee esittää rikostaustaote lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukaisesti sekä lääkärintodistus terveydentilastaan. LHKK on savuton työpaikka. Tehtävässä on 6 kk koeaika. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaan.

Hakuaika päättyy 30.9.2023

Haastattelut toteutetaan viikoilla 40 ja 41

Hae paikkaa