Ammatilliset opettajat

Ohjelmoinnin/tieto- ja viestintätekniikan opettaja

Hae paikkaa

Haemme osaavaan joukkoomme ohjelmoinnin sekä tieto- ja viestintätekniikan päätoimista tuntiopettajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.8.2023 alkaen.

Opettajan tehtävät painottuvat pääasiallisesti tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon sekä TE- ja yrityskoulutusten sisältöjen opetuskokonaisuuksiin. Opettaja toimii tiimin jäsenenä huolehtien yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta, opiskelijoiden ohjauksesta oppilaitoksessa sekä työpaikalla, näyttöjen arvioinnista sekä koulutusten suunnittelusta ja kehittämisestä yhdessä muun tiimin kanssa.

Haettavalta henkilöltä edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa, opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (1998/986) mukaista ammatillisen opettajan kelpoisuutta, alan työkokemusta sekä positiivista asennetta ja hyviä sosiaalisia taitoja. Haemme erityisesti osaajaa ohjelmoinnin opetukseen. Työtehtävä edellyttää kokemusta ohjelmistokehittäjän tehtävistä, ohjelmistokehitysmenetelmistä sekä hyviä työelämäyhteyksiä. Opetamme esim. peliohjelmointia (Unity), sovellusohjelmointia (esim. Python, Java, C#) ja tietokantasuunnittelua. Kaikkien alueiden osaaja ei tarvitse olla, mutta sinulta löytyy vahvaa osaamista joihinkin edellä mainittuihin asioihin sekä halua ammatilliseen kehittymiseen.

Eduksi katsomme kokemuksen opetustyöstä toisella asteella, tiimityöskentelystä, verkkopedagogiikan ja VR/AR-teknologian hyödyntämisestä opetuksessa, Wilma- ja ItsLearning oppimisympäristöjen käytöstä sekä Lounais-Hämeen alueen hyvä työelämätuntemus ja into työelämäsuhteiden kehittämiselle.

Ennen tehtävän vastaanottamista valitun tulee esittää rikostaustaote lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukaisesti sekä lääkärintodistus terveydentilastaan. LHKK on savuton työpaikka.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaan. Tehtävässä on 6 kk koeaika.

Hae paikkaa