Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Näin sotealan tutkinto muodostuu meillä

Opintojen alussa suoritat kaksi pa­kollista tutkinnon osaa, jonka jälkeen hakeudut valitsemiisi osaamisalaopintoihin (jotka meillä saat valita vapaasti itse). Lisäksi valitset vielä valinnaisen tutkinnon osan, eli kokonaisuudessaan opintosi muodostuvat neljästä tutkinnon osasta – jos tavoitteenasi on lähihoitajan tutkinto. Jos tähtäät hoiva-avustajaksi, suoritat vain pakolliset tutkinnon osat.

Pakolliset tutkinnon osat

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

Osaamisala

Valitset näistä yhden:

 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • Vammaistyön osaamisala

Valinnainen tutkinnon osa

Lisäksi valitset näistä yhden:

 • Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä
 • Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä
 • Huippuosaajana toimiminen
 • tutkinnon osa kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnosta tai vammaisalan ammattitutkinnosta
 • HAMK:n väyläopinnot sairaanhoitaja- tai sosionomiopinnoissa

Valmistumisen jälkeen voi suorittaa toisen osaamisalan.

Sinulla on oikeus suorittaa myös muita tutkinnon osia tai valita joku muu osaamisala kuin mitä meillä on tarjota. Tällöin sinun tulee hakeutua näihin opintoihin sellaiseen oppilaitokseen, missä ne on mahdollista suorittaa.

Opiskelun monimuotoisuus

Meillä sinun on mahdollista suorittaa sotealan tutkinto joko päivä- tai iltaopintoina. Opiskelu tapahtuu lähiopetuksena, osan opinnoista voit halusessasi suorittaa verkossa. Sinun on mahdollistaa suorittaa tutkinto tai sen osa myös oppisopimuskoulutuksena.

Opintojen räätälöinti

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa yhdessä suunnitellaan ja sovitaan mm. hankittavasta osaamisesta ja sen hankkimistavasta, näytöistä ja muusta osaamisen osoittamisesta, aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta sekä tarvittavasta ohjauksesta ja tuesta, kuten erityisestä tuesta.

Edellytykset opintoihin pääsemiseen

On tärkeää, että lähihoitajalla on ammatillisen osaamisen lisäksi hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot. Lähihoitajalla tulee olla myös vahva ammattieettinen harkintakyky ja hyvä ongelmanratkaisukyky, koska työ on hyvin käytännönläheistä. Sosiaaliset taidot ja empatiakyky ovat tässä ammatissa tärkeitä ominaisuuksia. Työ alalla on myös ajoittain fyysisesti raskasta, joten hyvä kunto on lähihoitajalle eduksi.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset (SORA) löydät täältä.

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Neuvonta p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Tietosuoja