Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Nitta tähtää sosionomiksi väyläopintojen kautta

Nitta Kivivuori opiskelee ammatillisessa oppilaitoksessa lähihoitajaksi sekä ammattikorkeakoulussa sosionomin opintoja. Hän on ammatillisten opintojen sivussa suorittanut ammattikorkeakoulussa 30 opintopistettä. Väyläopinnot tarjoavat motivoituneelle toisen asteen opiskelijalle mahdollisuuden sekä päästä sisälle että nopeuttaa opintoja ammattikorkeakoulussa.
Nitan pitää vielä erikseen hakea opiskeluoikeutta ammattikorkeakouluun, kun hän haluaa jatkaa sosionomin opintoja. Hän voi hakea niihin erillishaussa eikä hänen tarvitse hakea yhteishaussa, jonka kautta on vaikeampi päästä sisälle. Sosionomin opinnot ovat yksi suosituimmista amk-opinnoista, ja yhtä paikkaa kohden voi olla 30 hakijaa.

Sosionomin työkenttä on todella laaja; työpaikkoja ovat muun muassa lastensuojelu ja koulu (sosiaalityöntekijä ja koulukuraattori).

Monimuoto-opiskelua etänä

Ammattikorkeakoulussa on monimuoto-opiskelua. Luennot voidaan korvata vaikkapa videoluennoilla, itsenäisellä opiskelulla, ryhmätöillä ja palautettavilla tehtävillä. Opiskelijan pitää uskaltaa mennä ihmisten pariin, sillä ryhmätöitä on paljon ja tulevissa työtehtävissä ollaan tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa.

Opiskeluissa tehdään paljon omatoimisesti tehtäviä, eikä vain istuta, kuunnella ja katsella opettajan opetusta. Sosionomiopinnoissa on paljon muiden kanssa yhdessä tekemistä, eli sosionomiopiskelijan tulee osata toimia ryhmässä. Ryhmätöitä tehdään paljon. Tosin etäopiskelu on hankaloittanut opiskelua todella paljon, Nitta kertoo.
Opiskelijoille saatetaan antaa neljä tai viisi lähdettä, mitä täytyy etsiä ja lukea. Joissakin tapauksissa pitää lukea kokonainen kirja. Lukemista on siis paljon. Lähdeteksteistä kirjoitetaan essee. Kun olimme vielä lähiopetuksessa, jaettiin opiskelijat ryhmiin ja annettiin aihe (esimerkiksi lastensuojelu). Kirjasimme aiheesta tärkeimpiä asioita ylös, Nitta muistelee.

Painotus sosiaalipedagogiikassa

Nitta kertoo, että opinnoissa on puhuttu puoli vuotta sosiaalipedagogiikasta. Sosiaalipedagogiikka on laaja ja vaikea käsite – ja vielä vaikeampi selittää.

Opinnot ovat painottuneet sosionomin opintoihin. Samalla opiskellaan alan sanastoa ruotsin ja englannin kielessä. Tosin niistä on ollut vain jotain pieniä tehtäviä. Matematiikkaa ei ole ollut laisinkaan tähän mennessä. Ensimmäinen työharjoittelu on päiväkodissa ja kestää kolme viikkoa, mutta siihen ei todennäköisesti tarvitse mennä, jos on lähihoitajaopinnoista taustaa. Harjoitteluista kirjoitetaan näyttöraportti, Nitta kertoo.

Opinto-ohjaaja Sirpa Järvenpään neuvot väylään haluaville

Aluksi opiskelija keskustelee esimerkiksi HOKS-palaverissa vastuuopettajansa kanssa tai ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaansa ja ilmoittaa olevansa kiinnostunut oman alansa väyläopinnoista, esimerkiksi sosionomiopinnoista. Vastuuopettajalta saadaan tieto, milloin opiskelijan opinnot ovat siinä vaiheessa, että väyläopinnot ovat ajankohtaisia ja mahdollisia.

Väyläopintoihin voi käytännössä mennä siinä vaiheessa, kun kaikki muut opinnot on suoritettu, ja opiskelijalta puuttuu vain Ammatillinen valinnainen tutkinnon osa 15 osp. Vastuuopettajalta saadaan myös varmistus siitä, että opiskelijalla on riittävät valmiudet väyläopinnosta selviämiseen.

Erityisvaatimuksia arvosanoihin ei ole, mutta pääosin kiitettävät arvosanat ammatillisissa tutkinnon osissa sekä YTO-aineissa (äidinkieli, ruotsi, englanti) ovat erittäin suotavia. Insinööriopinnoissa tarvitaan lisäksi erittäin hyvää osaamista matematiikassa sekä fysiikassa ja kemiassa. Opinto-ohjaaja järjestää palaverin HAMK:n opinto-ohjaajan, opiskelijan ja vastuuopettajan kanssa joko keväällä viimeistään toukokuussa tai marraskuussa, jos väyläopintoja on suunniteltu kevätkaudelle. Väyläopinnoista tehdään erillinen sopimus HAMK:n ja FAI:n edustajien sekä opiskelijan kesken. Suoritetuista opinnoista saa erillisen todistuksen HAMK:lta.

Sosionomin väyläopintoihin ei toistaiseksi ole tarvinnut miettiä, kuinka monta opiskelijaa pääsee mukaan. FAI:lta lähti syksyllä 2020 kaksi lähihoitajaopiskelijaa opiskelijaa väyläopintoihin. He olivat ensimmäiset sosionomin väyläopiskelijat HAMK:lla. HAMK määrittelee, kuinka monta he voivat väyläopintoihin ottaa, jos halukkaita on runsaasti.

Lisätietoa 

HAMK 2021. Väyläopinnot.  

https://www.hamk.fi/hae-hamkiin/vaylaopinnot/ 

Op media 2019.  Monimuoto-opiskelu – mitä se on ja kenelle se sopii? 

https://www.op-media.fi/elamantilanne/opiskelu/monimuoto-opiskelu–mita-se-on-ja-kenelle-se-sopii/ 

Yle 2019. Katso, mihin koulutuksiin ammattikorkeakouluissa on vaikeinta päästä. 

https://yle.fi/uutiset/3-10868141 

 Kirjoittaja: Juuso HernbergSostep 20 b:n opiskelija 

 

Tarinoita

Ideasta tuotteeksi

Ideasta tuotteeksi - tällaista syntyy monialaisella yhteistyöllä Keramiikkaosaston opiskelijaryhmällä oli keväällä...