Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Rakennusinsinööreistä ja rakennusmestareista on huutava pula

Väyläopintojen avulla nopeammin työelämään

Hämeen ammattikorkeakoulussa voi opiskella sekä rakennusmestariksi että rakennusinsinööriksi. Rakennusmestarin opinnot kestävät kolme ja puoli vuotta, insinööriopinnot neljä vuotta. Opiskeluaikaa voi lyhentää väyläopintojen avulla, sillä väyläopinnoissa ammatti-instituutin viimeinen opiskeluvuosi on samalla ammattikorkeakoulun ensimmäinen vuosi. Forssan ammatti-instituutissa talonrakentajaksi opiskeleva voi suorittaa 30 opintopistettä AMK-opintoja osana toisen asteen opintoja.

Opiskelijoistamme puolet tulee ammatilliselta puolelta, puolet lukiosta. Tausta ei vaikuta opintomenestykseen, vaan opiskelijan motivaatio, Hamkin opintojen ohjaaja Kirsi Napola kertoo.

Opinnoissa pyritään hyödyntämään opiskelijoiden erilaisia taustoja opintojen ja työkokemuksen suhteen. Esimerkiksi ensimmäisen vuoden aloitusprojektissa opiskelijat jaetaan ryhmiin, ja jokaisessa ryhmässä on lukiossa opiskellut, ammatillisella puolella opiskellut sekä pitkään työelämässä ollut. Ryhmä työstää yhdessä projektityötä, ja jokaisen osaamista tarvitaan projektin onnistumiseen. Samalla testataan, miten ryhmässä toimiminen onnistuu.

Väylään pääsee neljä opiskelijaa

Hamk on varannut väyläopiskelijoille neljä aloituspaikkaa: kaksi rakennusinsinööriopintoihin, kaksi rakennusmestariopintoihin. Opiskelijoita on tähän saakka valittu kolmesta eri koulusta eli Forssan ammatti-instituutista, Ammattiopisto Tavastialta sekä Hyriasta.

Koulut ilmoittavat väylään haluavien opiskelijoiden nimet toukokuussa, ja teemme valinnat mahdollisimman nopeasti. Kaikki insinöörit laskevat samoja laskuja, mutta rakennuspuolella fysiikka painottuu rakentamiseen liittyviin ilmiöihin. Vaikka väyläopiskelija ei tee pääsykoetta, valmiuksien on oltava samalla tasolla kuin pääsykokeen kautta tulleilla. Algebran kurssi on heti opintojen alussa, joten kannattaa laskea vanhoja pääsykoetehtäviä kesällä, jotta laskurutiini kehittyy Kirsi Napola vinkkaa.

Kalenteri, itsekuri ja vastuullisuus

Tähän mennessä väyläopiskelijoita on ollut kuusi, ja vain yksi on jatkanut opiskeluja Hamkissa. Opiskelijoita on ollut kaikista kolmesta yhteistyökoulusta.

Forssassa kehitetään jatko-opiskeluihin tähtääviä valmennuskursseja. Matematiikan opettajamme on menossa Hamkiin tutustumaan, jotta osaamme jatkossa painottaa tärkeitä asioita, ammatti-instituutin opinto-ohjaaja Päivi Hasia kertoo.

Väyläopiskelijalta vaaditaan muitakin valmiuksia. Opiskelu vaatii itsekuria ja vastuunottoa. Jos on poissa tai myöhässä, opiskelijan vastuulla on itse selvittää mitä lähiopetuksessa on käyty läpi.

On tärkeää, että opiskelijat kehittävät ajanhallintataitojaan ja heille suositellaan esimerkiksi kalenterin hankkimista, jotta he voivat suunnitella ja ajoittaa harjoitustöiden tekemistä useammalle päivälle. Samalla opetellaan myös vastuun ottoa omista opinnoista, Kirsi kertoo.

Opiskelujen aikana kirjoitetaan paljon ja etenkin insinööriopinnoissa englannin kielen taito on välttämätön. Kaikki suorittavat myös virkamiesruotsin.

Työelämässä laaditaan kokouspöytäkirjoja ja raportteja, joilla on oikeudellinen merkitys. Lisäksi opintojen aikana kaikki tekevät opinnäytetyön. Asiallinen kielenkäyttö on tärkeää eikä esiintymistaidoistakaan ole haittaa. Insinöörit tekevät heti opintojen alussa yhteisen projektin englannin kielisen koulutusohjelman opiskelijoiden kanssa. Jos englanti ei suju, en suosittele insinööripuolta, Kirsi kertoo.

Nauti luovasta toiminnasta!

Rakennusmestareista ja -insinööreistä on huutava pula, ja osa opiskelijoista työskentelee opintojen aikana. Opinnot kannattaa kuitenkin tehdä kuntoon, sillä työelämä tarvitsee ennen kaikkea päteviä rakennusinsinöörejä ja -mestareita. Hamkissa opiskellaan korjausrakentamista, ja työkohteista puolet on korjausrakentamista.

Rakennusprojekteissa tulee vastaan yllätyksiä ja tilanteet muuttuvat. Kirsi kokeekin tärkeimmiksi ominaisuuksiksi ongelmanratkaisukyvyn ja muiden ihmisten kanssa toimeen tulemisen.

Lisätietoa

Rakennusalalla huutava pula työnjohtajista https://yle.fi/uutiset/3-9777710
Todistusvalinta https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/#hakukohteet-aloituspaikat
Valintakoe https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/
Vanhat valintakoetehtävät https://www.lapinamk.fi/fi/Hakijalle/Koulutukset/Tekniikka-ja-liikenne-valintakokeet
Väyläopinnot https://www.hamk.fi/hae-hamkiin/vaylaopinnot/

Teksti ja kuvat: Marika Mäntylä, opettaja 

 

Tarinoita

Ideasta tuotteeksi

Ideasta tuotteeksi - tällaista syntyy monialaisella yhteistyöllä Keramiikkaosaston opiskelijaryhmällä oli keväällä...