Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Organisaatiouudistuksella laaja-alaisempaa osaamista, muutosvalmiutta sekä elinvoimaa seudulle

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymässä puhaltavat uudet tuulet, kun se on 1.1.2021 siirtynyt tiimiorganisaatioon, jossa työntekijät työskentelevät itseohjautuvissa tiimeissä.

”Tähän malliin päädyttiin yhdessä henkilöstön kanssa laaja-alaisen kehitystyön tuloksena. Totesimme yhdessä, että tiimiorganisaatio antaa mahdollisuudet reagoida koulutus- ja kehittämistarpeisiin nopeasti, ja se on tärkeää erityisesti yritysten ja elinvoiman kehittämisen kannalta” kertoo yhtymäjohtaja Maaria Silvius.

”Uudistuksen myötä toimintamme on organisoitu koulutuksen osaamisen tiimeihin, sekä palvelutiimeihin, jotka palvelevat sekä ulkoisia että sisäisiä asiakkaita. Näiden lisäksi organisaatiossa toimii yhteistyötiimejä, joilla kehitetään erilaisia toimintoja.”

Uudistus toteutettiin, jotta koulutuskuntayhtymä pystyy parhaalla mahdollisella tavalla toteuttamaan perustehtäväänsä.

”Tehtävänämme on edistää kansalaisten osaamista, osallisuutta ja hyvinvointia sekä alueen yritysten, kuntien ja yhteisöjen elinvoimaa. Yhteiskunnallisen ja teknologisen muutoksen myötä osaamistarpeet muuttuvat nopeasti ja tähän tulee reagoida etupainotteisesti. Haluamme olla eturintamassa vastaamassa näihin muuttuviin tarpeisiin” Silvius kertoo.

”Opiskelijamme ja asiakkaamme ovat uudistuksen keskiössä, sillä sen myötä opetusta kehitetään niin, että opiskelijan on mahdollista hyödyntää koko oppilaitoksen osaamista yksittäisen koulutusalan sijaan. Opiskelijoiden ammatillisen koulutuksen lisäksi kannamme vastuuta myös työelämän ja sen osaajien kehittymisestä, ja siksi meidän on tärkeä varmistaa, että kuntayhtymällä on jatkossakin riittävät resurssit kehittää seudun elinvoimaa yhdessä omistajakuntiemme kanssa.” Silvius listaa.

Irtisanomisten sijaan lisää väkeä

Organisaatiouudistus on toteutettu niin, että joitakin tehtävänkuvia lakkautettiin, joitakin uusia tehtävänkuvia perustettiin ja joidenkin henkilöiden tehtävänkuvia muokattiin. Irtisanomisia ei jouduttu tekemään. Vuoden vaihteessa taloon myös rekrytoitiin uusia tekijöitä.

”Meillä on aloittanut uusia vastuuhenkilöitä: teknologiapäällikkö Janne Kuusela, viestintäpäällikkö Tanja Uusitalo, henkilöstöpäällikkö Seija Lempiäinen, hallintoasiantuntija Niina Honko sekä kiinteistö- ja siivouspalveluiden palveluesimies Ari Ellonen” Silvius listaa.

”Olemme ylpeitä ammattilaisia ja monessa asiassa edelläkävijöitä. On mahtavaa, että saamme joukkoomme lisää rohkeita uudistajia, joiden kanssa pääsemme rakentamaan entistäkin parempaa elinvoimaa”.

Lisäksi muutosta on tapahtunut myös vastuu- ja tehtäväjaoissa.

”Organisaation johtamisesta vastaa nyt johtotiimi, johon kuuluu minun lisäkseni elinvoimajohtaja Tanja Paassilta, rehtori Heli Elo-Vuola, koulutusjohtaja Anu Teppo sekä opiskelijapalveluiden johtaja Sari Saukoniemi” Silvius luettelee.

Jatkossa yhtymäjohtaja vastaa konsernijohdon kokonaisuudesta ja kuntayhtymän kehittämisestä, elinvoimajohtaja yritys- ja henkilöstöpalveluiden toiminnoista, kuntayhtymän talous- ja henkilöstöhallinnon kokonaisuudesta sekä Faktia Oy:n toiminnasta, ja rehtori taas Forssan ammatti-instituutin toiminnasta ja tutkintokoulutuksesta. Koulutusjohtaja vastaa koko organisaation koulutuksen resursoinnista ja organisoinnista yhdessä osaamisen tiimien kanssa, ja opiskelijapalveluiden johtaja taas koko organisaation opiskelijapalveluista.

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä LHKK on Forssan ammatti-instituutin ylläpitäjä ja koulutuspalveluja tarjoavan Faktia Oy:n omistaja. Koulutuskuntayhtymässä on opiskelijoita tutkintokoulutuksissa noin 1600 ja työntekijöitä n. 150 henkilöä, jotka ovat alansa ylpeitä ammattilaisia ja rohkeita uudistajia. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä on edelläkävijä, joka kantaa oman yhteiskunnallisen vastuunsa ja tuottaa elinvoimaa sekä yksilölle että ympäristölleen.

Tarinoita

Ideasta tuotteeksi

Ideasta tuotteeksi - tällaista syntyy monialaisella yhteistyöllä Keramiikkaosaston opiskelijaryhmällä oli keväällä...