Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Oppisopimusviikon kuulumisia

Palveluohjaaja Tarja Suojoki Loimijoen kuntapalvelut Oy:stä kertoo

 Ohjausta työelämässä -työpaikkaohjaajan kokemuksia

Työpaikkaohjaajana työpäivään pitää valmistautua hieman tarkemmin. On hyvä olla suunnitelma, joka toimii myös muistilistana itselle. Suunnitelma kannattaa tehdä pidemmälle ajanjaksolle, koska uusia asioita on paljon kerrottavana. Ensimmäisinä päivinä kannattaa perehtyä päivittäisiin työtehtäviin ja pikkuhiljaa lisätä opittavia asioita.

Antoisaa tiedonvaihtoa opiskelijan ja työelämän välillä

Antoisinta työpaikkaohjaajana toimimisessa on uusien ihmisten tapaaminen ja heidän osaamisen kehittymisen näkeminen. On mukavaa jakaa omaa tietoa eteenpäin ja samalla saada uutta ja ajantasaista tietoa opiskelijoilta.

Puhtaanapitoalalla opiskeltavat asiat vastaavat hyvin työelämässä tarvittavaa osaamista. Kohteita on tietty erilaisia ja taitoja pitää osata soveltaa.

Haastavimpia kokemuksia ovat olleet ne tilanteet, joissa on pitänyt keksiä erilaisia ohjausmenetelmiä. Esimerkiksi kielitaito on ollut joskus esteenä sille, että ohjausta ja perehdytystä on pitänyt tehdä eri tavalla kuin ennen. Joskus opiskelijoiden pelot tai jännitys opintojen suhteen on vaatinut erityistä tsemppausta, mutta kaikista on yleensä selvitty. Alussa ei kannata olla itselleen liian ankara, hiljaa hyvä tulee.

Työpaikkaohjauksen merkityksen ymmärtää, kun huomaa miten tärkeää se on opiskelijalle ja muulle työyhteisölle

Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinnon ja lähiesimiestyön ammattitutkinnon koulutuksista olen saanut hyviä vinkkejä vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Lisäksi työturvallisuusasiat ja lakeihin liittyviin asioihin on saanut varmuutta koulutusten kautta.

FM-Hausissa oppisopimus on helppo tapa kouluttaa yrityksen henkilökuntaa

FM-Haus Oy:ssä on kokemusta eri alojen oppisopimuskoulutuksesta aina esimiesvalmennuksesta rakennusalan koulutukseen. Jokioislainen yritys on löytänyt sujuvan ja helpon väylän kouluttaa yrityksen omaa henkilökuntaa.

-Yhteistyö Forssan ammatti-instituutin kanssa on ollut sujuvaa. On mukavaa, kun on olemassa samat yhteyshenkilöt, joihin voi olla yhteydessä alasta ja tarpeista riippumatta, kertoo FM-Hausin operatiivinen johtaja Maria Jokinen.

Kaikilla on mahdollisuus osaamisen kehittämiseen – työtehtävästä riippumatta.

Maria Jokinen toimii muun muassa lähiesimiestyön ammattitutkinnon työpaikkaohjaajana ja osallistuu myös oppisopimusopiskelun lähipäiviin. -Siitä saa valtavaa hyötyä, kun on oppimassa opiskelijan mukana. Jos päivän aikana tulee kysyttävää tiedon soveltamisesta meidän organisaatiossamme, voimme keskustella siitä heti. Samoin jos pitää päättää tulevista suunnitelmista niin voimme tehdä päätökset heti.

Rakennusalan opiskelijoita on siirtynyt oppisopimuksella yritykseen noin puolen vuoden opintojen jälkeen. Tällöin FM-Haus Oy:ssä otetaan opiskelija työelämään oppimaan rakennusalan perusteita, sekä juuri heidän yrityksessään tarvittavia taitoja.

Yhteistyössä Fain kanssa on toteutettu myös oppisopimuskoulutuksia, joiden lähiopetusta ei löydy Forssasta. Tällöin tutkinto on suoritettu toisessa oppilaitoksessa, mutta paperityöt hoidetaan paikallisesti Forssassa. Tätä kutsutaan laajennetuksi oppisopimukseksi. Tällaisia tutkintoja ovat olleet mm. teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinnot.

 

 

 

Tarinoita

Ideasta tuotteeksi

Ideasta tuotteeksi - tällaista syntyy monialaisella yhteistyöllä Keramiikkaosaston opiskelijaryhmällä oli keväällä...