Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Oppilaitoksen keke-apukoordinaattorit ja keke-vastaavat osallistuivat KANTAVA – Yhteiskuntaa uudistava ammattioppilaitos -koulutukseen

Päivien tavoitteena oli kerätä yhteen arvioinnin kokemukset ja parantaa yhdessä arviointiprosessin toteutusta. Arvioinnin tuloksista ja raporteista jatkoimme matkaa kehittämisideoiden arvottamiseen ja valintaan. Iltapäivällä katsoimme seuraavat askeleet kohti sertifiointia ja vaiheet yksikköarviointien toteuttamiseksi sekä tutustuimme raporttien rakentamisen ja hyödyntämisen mahdollisuuksiin. Kehittämissuunnitelmien laatimiseen liittyvien haasteiden ratkaisemisen jälkeen suunnittelimme kehittämistyön organisointia. Lopuksi ideoimme yhdessä miten kehitämme jatkossa eDelphi-arviointityökalua vastaamaan oppilaitosten tulevaisuuden tarpeisiin.

Keke-vastaavat osallistuivat mm. seuraaviin työpajoihin.

Kestävä kehitys ja henkilökohtaistamisen prosessi

Työpajassa yhdessä keräsimme hyviä toteutusmalleja ja innovoimme uusia sekä ratkoimme asiaan liittyviä haasteita. Kestävän kehityksen osaamisen tulisi olla integroitu henkilökohtaistamisprosessiin; Miten tunnistamme ja tunnustamme kestävän kehityksen osaamisen? Miten mahdollistamme ja suunnittelemme kestävän kehityksen osaamisen hankkimisen? Miten arvioimme ja todennamme kestävän kehityksen osaamisen?

Työpaikalla järjestettävä koulutus kestävän kehityksen edistäjänä

Vastuullisuusosaaminen ja kiertotalous koulutusreformissa -hankkeessa on kerätty ja kehitetty työpaikalla järjestettävään koulutukseen sopivia tehtäviä aiheisiin liittyen. Työpajassa tutustuttiin olemassa oleviin tehtäviin ja mietittiin yhdessä niiden hyödyntämistä opetuksessa eri aloilla.

Voiko verkkokurssilla torjua ilmastonmuutosta? Case: Ammattilaisen kädenjälki

Ammattilaisen kädenjälki -sivustolle rakennetaan vastuullisen ammattitaidon verkkokursseja eri ammattialoille. Vuonna 2020 avautuvat kiinteistönhoidon, ruokapalvelun, matkailun ja kaupan alan kurssit. Verkkokurssit on suunnattu ammatillisille oppilaitoksille ja yrityksille. Päivän aikana kuultiin, miten verkkokursseilla voi innostaa käytännönläheiseen ammattitaitoon ja testata palvelua devausvaiheessa itse.

Lautapelit oppimisen ja opettamisen tukena Case: Circula-kiertotalouspeli ja Pelissä yhteinen kaupunki

Digitaalisuuden aikakaudella fyysiset opettamisen välineet jäävät helposti unohduksiin. Lautapelit ovat kuitenkin oivallinen tapa oppia monenlaisia asioita ja ilmiöitä. Circulassa opiskelijat ideoivat yritystoimintaa ylijäämäresurssien pohjalta. Peli sopii kaikille ammattialoille. Pelissä yhteinen kaupunki antaa opiskelijoille mahdollisuuden rakentaa unelmiensa kaupunkia. Päivän aikana tutustuttiin kahteen lautapeliin ja pohdittiin, millaisia mahdollisuuksia pelit voisivat tarjota sinun ammattialallasi.

Teksti ja kuvat: Anu Teppo, asiakkuusvastaava

Tarinoita

Ideasta tuotteeksi

Ideasta tuotteeksi - tällaista syntyy monialaisella yhteistyöllä Keramiikkaosaston opiskelijaryhmällä oli keväällä...