Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Uusille opiskelijoille

Opiskelijana saamasi etuudet
Omaehtoisille perustutkintoa suorittaville opiskelijoille tarjotaan maksuton aamupuuro klo 8.45 – 9.15 ja lounasta porrastetusti ruokailuvuorojen mukaan. Erityisruokavalioita valmistetaan sairauden hoitoon ja vakaumuksellisista syistä vain terveydenhoitajan todistuksen perusteella. Maksuttoman opiskelija-aterian edellytyksenä on kela- tai ajokortti, jolla ruokailuoikeus todennetaan. Ota siis kouluun kortti mukaan. Ilman korttia ruokailu on maksullinen.  Opiskelijaruokailuun liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä ruokapalveluesimieheen puh. 050 5155223 tai sari.tallbacka@lhkk.fi

Lisäksi saat Kansanterveyslain säännösten mukaisen terveyshuollon ja sairaanhoidon sekä tapaturmavakuutuslain mukaisen laajennetun vakuutusturvan, joka korvaa oppilaitoksessa tai koulumatkalla sattuneet tapaturmat. Asuntolassa sattuneita tapaturmia ei em. vakuutus korvaa. Harkitse tarvittavat lisävakuutukset huoltajasi kanssa.

Opiskelijakortti

Opiskelijakortilla saat muiden opiskelija-alennusten lisäksi mm. 50 % opiskelija-alennukset linja-auto- (väh. 80 km yhdensuuntaisiin matkoihin) ja junamatkoihin.

Opiskelijakortin saat itsellesi Suomen Ammattiin Opiskelevien Liiton –SAKKI ry:n kautta. Kortti maksaa 25 euroa koko opiskeluajalta. Syksyn aikana järjestetään oppilaitoksella Sakki ry:n infopäivä., jolloin opiskelijakortin voi hankkia kätevästi paikan päällä. Voit hakea opiskelijakorttia myös netissä osoitteessa https://sakkiry.fi/

Suomen Opiskelija-Allionssi -Osku Ry:n kautta voit hankkia  opiskelijakortin, jonka hinta on vuosittain 16 €. a. Sen voi hankkia netistä osku.info/opiskelijakortti

Matkahuollolla on matka-alennuksia varten myös oma opiskelijakortti, jonka lukuvuositarra maksaa 10 €/vuosi. Lisätiedot osoitteesta www.matkahuolto.fi.

VR:n opiskelija-alennuksesta saat lisätietoja osoitteesta www.vr.fi. Mikäli sinulla ei vielä ole opiskelija-alennukseen oikeuttavaa opiskelijakorttia, voit saada alennuksen tilapäisellä todistuksella, joka tulostetaan ko. sivulta. Siihen haetaan oppilaitoksen edustajan allekirjoitus ja leima.

Oppikirjat

Oppikirja-asiat selviävät ammattialakohtaisesti opintojen alussa.

Opiskelijoiden suojavaatetus

Suojavaateasiat selviävät ammattialakohtaisesti opintojen alussa.

 

Erityisohjeita lähihoitajaopiskelijoille

TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET (OPH määräys 17.11.2010, 39/011/2011, L951/2011 ja asetus 1032/11)

Lähihoitajaopiskelijan terveydentilan tulee olla sellainen, ettei se ole esteenä alan opiskelulle ja ammatissa toimimiselle. Koulutukseen hakeutuvien tulee ottaa huomioon, että opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää fyysistä toimintakykyä, henkistä tasapainoa ja kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa.

Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydeltään ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen silloin, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevia vaatimuksia. Opiskelijaksi hakeutuvan tulee antaa pyydettäessä koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot. Lisäksi opiskelijalta pyydetään nähtäväksi rikosrekisteriote ennen työssäoppimisen aloittamista alaikäisten parissa.  Valintatilanteessa riittää opiskelijaksi hakeutuvan oma kuvaus nykyhetken terveydentilastaan.

Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta ammatillisessa peruskoulutuksessa ja myöhemmin työelämässä. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilannne. Opiskelijaksi ottamisen tai opiskelun jatkamisen esteenä voi olla

  • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
  • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppisessa toimimisen
  • veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.
  • Opiskelijaksi ottaminen on ehdollinen rikosrekisteriotteen esittämiseen saakka. Opiskelijaksi hakeutuvan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi toimia.

HUOM! TUTKINTOKOHTAISIA TYÖSUOJELUOHJEITA: Työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana on kiellettyä käyttää lävistyskoruja kasvojen ja limakalvojen alueella, rastatukkaa, tekokynsiä ja kynsien pidennyksiä niistä mahdollisesti johtuvien infektioiden ja työtapaturmien sekä asiakasturvallisuuden vaarantumisen takia. Tutkintoon sisältyy lisäksi monia muita työsuojeluohjeita, joihin opiskelijan on sitouduttava aloittaessaan lähihoitajaksi opiskelun.

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Tietosuoja