Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Opiskelijapalvelut

Oppilaitoksen henkilöstö auttaa opiskelijoitaan opiskelupolun aikana monin eri tavoin. Opiskelijat saavat neuvontaa ja ohjausta opintojen suunnittelussa, opiskelun aikaisissa tukiasioissa ja asumisessa. Tavoitteena on luoda opiskelijoille turvallinen ja viihtyisä oppimisympäristö jossa opinnot onnistuvat.

Opinto-ohjaus

Opiskelija etenee opinnoissaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti tavoitteenaan siirtyä opintojen jälkeen työelämään tai jatko-opintoihin. Ohjauksen tavoitteena on auttaa opintojen etenemisessä, tukea ja edistää opiskelijan henkilökohtaista kehitystä ja vahvistaa ammatillista kasvua.

  • Maria Arjoniemi, p. 040 3474 047, sosiaali, terveys ja kasvatus
  • Sanna Nouko, p. 040 3474 083, elintarvike, ravintola ja catering, kone- ja tuotantotekniikka,tekninen suunnittelu, yhteiset tutkinnon osat
  • Miia Ojala, p. 040 3474 075, kiinteistö- ja puhdistuspalvelut, TUVA (maahanmuuttajat), maahanmuuttajat, kv-asiat
  • Päivi Hasia, p. 050 3620 878, auto, logistiikka, nosto, pintakäsittely, rakennus, sähkö ja automaatio, talotekniikka, TUVA (nuoret)
  • Sirpa Järvenpää, p. 050 5962 828,  kauneudenhoito, media, taideteollisuus, liiketoiminta, tieto- ja viestintätekniikka, matkailu, luonto ja ympäristö

sähköpostit etunimi.sukunimi@lhkk.fi

Hakijapalvelut
puh. 03 245 7393, hakijapalvelut@lhkk.fi
Elina Kaislasalo, p. 050 5962 833

Kuraattorit

Kuraattorin tehtävänä on opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen ja etujen valvonta. Kuraattori tarjoaa opiskelijalle tukea ja ohjausta opiskelussa, henkilökohtaisissa kysymyksissä sekä opintososiaalisissa asioissa. Kuraattorin kanssa voi luottamuksellisesti keskustella mistä tahansa mieltä painavasta asiasta.
Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä opiskelija itse, opiskelijan huoltaja, opiskelutoverit, opettaja, yhteistyötahot tai muu opiskelijan läheinen henkilö. Kuraattori voi myös ottaa yhteyttä opiskelijaan.

Kuraattorit

  • Tuija Kesti, puh. 050 5335 186 (matkailu-, ravintola- ja cateringala, tekniikka- ja liikenne, puhtaus- ja kiinteistöala, TUVA
  • Maiju Kossila, puh. 040 4844 915 (kauneudenhoitoala, liiketoiminta, luonto- ja ympäristöala, matkailu, media, sosiaaliala, taideteollisuus, tieto- ja viestintätekniikka, TUVA

sähköpostit etunimi.sukunimi@lhkk.fi

Koulupsykologi

Koulupsykologin tehtävänä on tukea opiskelijoiden mielenterveyttä sekä oppimista. Koulupsykologi tarjoaa lyhytkestoista ohjausta, neuvontaa ja hoitoa opiskelijoiden hyvinvointiin, opiskeluun ja elämäntilanteisiin liittyvissä asioissa.

Tavallisimpia koulupsykologille hakeutumisen syitä ovat oppimiseen ja keskittymiseen tai mielialaan, väsymykseen, stressiin ja erilaisiin haitallisiksi koettuihin tunteisiin liittyvät asiat. Nuoret hakevat tukea usein myös ihmissuhteisiin tai tulevaisuudensuunnitelmiin liittyviin tai muihin mieltä painaviin tai opiskelua haittaaviin asioihin.

Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä opiskelija itse, opiskelijan huoltaja, kuraattori, terveydenhoitaja, opettaja tai muu opiskelijan tilanteesta huolestunut henkilö.

Koulupsykologin tavoittaa maanantaisin ja tiistaisin.

Koulupsykologi
Eki Andersson, puh. 040 6313 501
kaj-eerik.andersson@fshky.fi

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollosta vastaa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä. Opiskelijaterveydenhuollon tavoitteena on opiskelijoiden terveyden edistäminen. Työtä tehdään yhdessä vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa ja se on luottamuksellista. Opiskeluterveydenhuolto ovat lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa. Yli 18-vuotiailla sairaanhoito on maksullista. Terveydenhoitajan tarkastus on ensimmäisenä ja lääkärin tarkastus toisena opiskeluvuonna yhdistettynä kutsuntatarkastukseen.

Terveydenhoitajat

Anne Korpela p. 040 657 0026 (tekniikka ja liikenne, palvelualat, liiketoiminta, media-ala)
Avoin vastaanotto ma-pe klo 9 – 10, muina aikoina ajanvarauksella.

Eliisa Paija-Sulka p. 045 657 6301 (keramiikka, sosiaali- ja terveysala, kauneudenhoitoala, tieto- ja viestintätekniikka)
Avoin vastaanotto ti ja to klo 9 – 10, muina aikoina ajanvarauksella.

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@lhkk.fi. Yhteyttä voi ottaa myös Wilman kautta.

Lääkäri

Yhteydenotot lääkärille terveydenhoitajan kautta.

Perustutkintolaiset, ammattitutkintolaiset ja erikoisammattitutkintolaiset, heille kuuluu opiskeluterveydenhuollon palvelut. Samoin ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus.

Työvoimakoulutuksessa olevalla opiskelijalla on oikeus opiskeluterveydenhuollon palveluihin, jos hän opiskelee opiskeluterveydenhuoltoon oikeutetussa oppilaitoksessa ja opintotukeen oikeutetussa koulutuksessa.

Opiskeluterveydenhuollon palvelut eivät kuulu opiskelijoille, jotka opiskelevat työsopimukseen perustuvassa oppisopimuskoulutuksessa, jolloin he ovat työterveyspalvelujen piirissä.

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Neuvonta p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Tietosuoja